Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Vláda schválila seznam nových národních kulturních památek

Želiv
Vláda České republiky na svém včerejším zasedání schválila seznam kulturních památek, které navrhlo Ministerstvo kultury na prohlášení za národní kulturní památky. Na území Vysočiny se nachází dvě nemovité kulturní památky - Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě a Klášter premonstrátů v Želivě, a jedna movitá kulturní památka - Přemyslovský krucifix z Jihlavy.
 

 
 

Za národní kulturní památky jsou prohlašovány takové kulturní památky, které svou hodnotou přesahují regionální význam, dokumentují nejdůležitější etapy historie, kultury a vývoje civilizace.

 

Ministerstvo kultury se při výběru kulturních památek soustředilo na skupiny kulturních památek, které jsou dosud v souboru národních kulturních památek zastoupeny nedostatečně, především na vynikající architektonická díla z období 19. a 20. století a na mizející lidovou architekturu. Soubor je doplněn o několik dalších mimořádně hodnotných kulturních památek z oblasti rozvoje techniky. Ve všech případech vykazují navrhované národní kulturní památky špičkovou kvalitu, ať již z pohledu uměleckého, architektonického, historického nebo technického.

 

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je vláda České republiky zmocněna navržené kulturní památky svým nařízením prohlásit za národní kulturní památky.

 

Vyhlášením nařízení vlády ve Sbírce zákonů dojde k prohlášení za národní kulturní památky a tím i k potvrzení jejich mimořádného významu pro kulturní dědictví České republiky.

 

Nařízení vlády by mělo nabýt účinnosti dne 1. července 2010.

Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 161
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.2.2010 / 9.2.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze