Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Propozice k soutěži „Poznej Vysočinu“

Soutěž vyhlášená krajem Vysočina pro žáky druhého stupně základních škol našeho regionu.
 

 
 

 

 • Soutěž proběhne pod záštitou hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka od února do března 2010.
 • Soutěže se mohou zúčastnit všechny třídy druhého stupně základních škol v kraji Vysočina.
 • Cílem soutěže je prověřit znalosti žáků základních škol zejména z oblasti regionálního zeměpisu, místopisu, přírodovědy, historie, kultury nebo ochrany životního prostředí.
 • Přihlášky do soutěže formou krátkého emailu zasílají školy nejpozději do 1. února 2010 na emailovou adresu zpevakova.m@kr-vysocina.cz. Každá škola zasílá jednu přihlášku, kde uvede přibližný počet účastníků.

 

První kolo soutěže:

 • Soutěžní otázky do prvního kola spolu se správnými odpověďmi budou ředitelům škol rozeslány elektronickou formou dne 10. února 2010.
 • Soutěž proběhne na všech školách v termínu od 15. – 19. února 2010, v tomto týdnu jednotliví vyučující zadají v rámci jedné vyučovací hodiny dle svého výběru žákům test.
 • Časový limit testu je stanoven na 45 minut.
 • Soutěž probíhá formou testu, kdy soutěžící vybírá ze čtyř možných odpovědí jednu správnou.
 • Celkový počet otázek je stanoven na 40.
 • Otázky budou obodovány dle stupně obtížnosti od 1 – 3 bodů, za každou špatnou odpověď se odečte 1 bod.
 •  Hodnocení provádí jednotliví vyučující, škola nominuje jednoho nejlepšího žáka a jednu nejlepší žákyni (2 výherce), kteří reprezentují školu v druhém kole soutěže.
 • V případě, že více soutěžících dosáhne stejného nejvyššího počtu bodů, rozhodne o vítězí deset doplňujících otázek, které budou rovněž zaslány před prvním kolem. 
 • Školy zašlou jména vítězů na emailovou adresu: zpevakova.m@kr-vysocina.cz nejpozději do 22. února 2010.

Druhé kolo soutěže:

 • Druhé kolo proběhne dne 29. března 2010 na Krajském úřadě kraje Vysočina, Žižkova 57 v Jihlavě.
 • Soutěž probíhá formou testu, kdy soutěžící vybírá ze tří možných odpovědí jednu správnou.
 • Časový limit testu je stanoven maximálně na 45 minut.
 • Čtyřicet výherců soutěže se zúčastní dvoudenní návštěvy Prahy spojené s kulturním programem a prohlídkou sídla Prezidenta ČR a Parlamentu ČR.

Hlavní partner projektu:

PSJ 


Přehled aktivit

Časový harmonogram

Distribuce otázek a správných odpovědí do škol

10. února 2010

První kolo soutěže

15. – 19. února 2010

Nominace jednoho žáka a jedné žačky za školu

do 22. února 2010

Druhé kolo soutěže

29. března 2010

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.2.2010 / 9.2.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze