Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

PLÁNOVANÉ VYHLÁŠENÍ 3. VÝZVY PRO PŘEDKLADATELE GRANTOVÝCH PROJEKTŮ DO PRIORITNÍ OSY 1 - POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST !

Kraj Vysočina připravuje ve spolupráci s MŠMT třetí výzvu pro předkladatele projektových žádostí o finanční podporu v rámci globálních grantů v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva bude vyhlášena 24. února 2010 (po schválení výzvy Radou kraje Vysočina). Příjem žádostí bude ukončen 23. dubna 2010.

Celková alokovaná částka na všechny 3 oblasti podpory v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání činí cca 102 756 tis Kč, konkrétně se jedná o částky
- 34 461 209,62 Kč v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání,
- 29 666 574,61 Kč v oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, částka pro tuto výzvu:
- 38 627 780,94 Kč v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,

Úplný text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti a ostatní dokumenty budou ke stažení na www.vysocina-finance.cz nebo na www.msmt.cz ode dne vyhlášení výzvy.

Konzultace projektových záměrů bude možná prostřednictvím e-mailu: opvk@kr-vysocina.cz nebo osobně po telefonické domluvě s kontaktními osobami:
Mgr. Simona Kašpárková, tel.: 564 602 539, e-mail: kasparkova.s@kr-vysocina.cz
Ing. Jana Zikánová, tel.: 564 602 548, e-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz
Mgr. Michala Pechová, tel.: 564 602 547, e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz
Vendula Hanzalová, DiS. tel: 564 602 552, e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz
 

 
 
 
Zodpovídá: Vendula Hanzalová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 9.2.2010 / 9.2.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > OP vzdělávání pro konkurenceschopnost > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze