Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Těchobuz - v průběhu staletí

 

 
 

Ludvík Kadlec, Ing. Pavel Hájek, Bc. Vlastimil Simota, Ing. Jiří Hrnčíř, Luděk Hovorka, prof. PhDr. Radim Palouš, Dr.h.c., Mgr. Alois Sassman

Vydáno: obec Těchobuz

Vytištěno: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

Počet stran: 174

ISBN 978-80-254-5945-4

 

Kniha souhrnně pojednává o historii Těchobuze od nejstarších známých dob až do současnosti. Kniha je ojedinělá jak šíří témat, tak zevrubným zpracováním jednotlivých kapitol. Součástí knihy je i přiložené CD, na kterém je elektronická verze kroniky obce a zvukový záznam vyprávění o Bolzanovi.

 

Obsah: Úvod; Svědectví archeologie o dějinách Těchobuze; O vlastnících Těchobuze; Kostel svatého Marka; Zvonice; Kaple sv. Jana Nepomuckého a márnice u hřbitova; Kaplička Nejsvětější Trojice; Obecní špýchar; Škola; Bernard Bolzano; Historie jednotlivých gruntů a chalup; Statistika počtu domů a obyvatel; Živnosti v Těchobuzi; Rok 1866 a cholera v Těchobuzi; První světová válka; Elektrifikace obce; Vodní družstvo – vodovod; Těchobuzské rybníky a rybáři; Autobusové spojení; Pošta v Těchobuzi; Druhá světová válka; Samospráva obce – rychtáři a starostové; Zemědělství v Těchobuzi; Spolky a organizace v obci; Extrémní úkazy počasí dle kronik; Prameny a literatura použitá Ludvíkem Kadlecem; Závěr.

 

Těchobuz

 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.2.2010 / 9.2.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze