Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Výzva k předkládání žádostí o dotace na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina – 2010

Odbor informatiky tímto vyhlašuje výzvu k podání žádostí na podporu rozvoje ICT Standardu ve vybraných organizacích zřizovaných krajem Vysočina. Tato výzva slouží k naplňování „ICT Standardu organizací zřizovaných krajem Vysočina“, standard naleznete na webových stránkách odboru informatiky na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/it.
 

 
 

Překročí-li žadatel ve své žádosti hranici vybavenosti stanovenou Standardem, bude mu požadovaná výše podpory příslušně krácena. Dotací (navýšení závazných ukazatelů – investiční dotace nebo příspěvek na provoz) se rozumí účelové finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu odboru informatiky KrÚ vymezenému okruhu příjemců. Těmito příjemci jsou:

  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
  • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

K dispozici jsou pro rok 2010 celkem 3 miliony Kč. Finanční prostředky budou uvolňovány dle níže uvedených podmínek. Přijatelné náklady zahrnují HW a SW vybavení směřující k naplnění ICT Standardu. Výše dotace se stanovuje na maximálně 80% celkových nákladů, maximální částka pro jeden subjekt je stanovena na 600 000 Kč, předmět dotace musí být realizován (pořízen) v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta, nejpozději však do konce listopadu 2010. Žádosti se předkládají elektronicky prostřednictvím služby eDotace, elektronický 602 XML formulář žádosti je umístěn na adrese www.kr-vysocina.cz/edotace, kde jsou ke stažení i další podpůrné dokumenty. Podrobný postup podání žádosti naleznete níže. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 31. 08. 2010 do 12:00 hod. Formulář závěrečné zprávy bude zveřejněn ihned po schválení přijatých žádostí.

V případě dotazů k postupu poskytování dotací se obraťte na M. Rojkovou, tel. 564 602 341, email: rojkova.m@kr-vysocina.cz, odpovědi ohledně ICT Standardu zodpoví R. Brychta, tel. 564 602 322, email: brychta.r@kr-vysocina.cz.

Dokumenty ke stažení:

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 5.2.2010 / 5.2.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Financování

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze