Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno

Mobilní verze webu

Stacionář ve Velkém Meziříčí bude sloužit lidem s postižením

Biskup Vojtěch Cikrle včera požehnal zrekonstruovaným prostorám denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Slavnostnímu žehnání a otevření stacionáře byl přítomen i radní kraje pro sociální oblast Petr Krčál a vedoucí oddělení sociálních služeb Krajského úřadu kraje Vysočina Jiří Bína.
 

 
 

Denní stacionář Nesa, zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, je jediným zařízením svého druhu ve Velkém Meziříčí a slouží lidem s postižením z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím svých služeb podporuje rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodinu, ve které žije.

 

Stacionář ve Velkém Meziříčí byl založen v roce 1992 jako Ústav sociální péče - Denní pobyt pro mentálně postižené děti a mládež. Jeho zřizovatelem byla Okresní správa ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou. V roce 2003 přešel ústav pod kraj Vysočina a k 1.1. 2004 převzala provoz stacionáře Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

 

Služeb stacionáře mohou využívat osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6ti do 55ti let. Nyní má stacionář jedenáct uživatelů z Velkého Meziříčí a okolí. Pro většinu klientů, což jsou lidé s těžkým kombinovaným postižením, kteří vyžadují celodenní péči, je pobyt ve stacionáři jedinou alternativou k celodennímu pobytu doma. Činnost je zaměřena především na získávání sebeobslužných návyků, pracovních a komunikačních dovedností.    

 

„Uživateli stacionáře je umožněno aktivně trávit svůj volný čas, pohybovat se v běžné společnosti a využívat běžně dostupných služeb (obchody, školy). Prostřednictvím služeb stacionáře je podporována také jeho rodina. Během pobytu klientů ve stacionáři získávají jejich rodiče prostor k odpočinku, k seberealizaci, k uplatnění na trhu práce“, řekl radní kraje Vysočina Petr Krčál.

 

Oblastní charitou Žďár nad Sázavou byl připraven projekt na rekonstrukci stacionáře, který byl financován z fondů EU. Během roku 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, na níž bude navazovat rozšíření služeb denního stacionáře. Hlavním cílem rekonstrukce není pouze rozšíření kapacity, ale také zkvalitnění poskytovaných služeb. Ve zrekonstruovaných prostorách bude mít svoje zázemí i nově zřízená služba osobní asistence, kterou oblastní charita začala poskytovat od začátku letošního roku. 

 

„Financování služby je vícezdrojové. Největší podíl představují dotace ze státního rozpočtu, dále jsou to úhrady od uživatelů služby, dotace od kraje, obcí, předpokládané náklady jsou vyšší než čtyři milióny“, dodal na závěr slavnostního žehnání radní kraje Vysočina Petr Krčál, který si poté společně s brněnským biskupem Vojtěchem Cirklem prohlédl všechny zrekonstruované prostory denního stacionáře NESA ve Velkém Meziříčí.

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.1.2010 / 26.1.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies