Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Finanční vypořádání dotace na CzechPOINT

Czech POINT
Ministerstvo vnitra ČR (Odbor strukturálních fondů) upozorňuje na následující skutečnost - v souvislosti s ukončením financování projektu CzechPOINT mají obce povinnost dle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb. a ustanovení Podmínek Rozhodnutí, článek II., bod 5. učinit finanční vypořádání dotace. Vypořádání podle této vyhlášky musí být učiněno nejpozději do 5.2.2010 a ve smyslu §8, odst. 1b. a 2 se skládá ze dvou částí:
 

 
 

1.    Vyplnění a zaslání Přílohy 9B vyhlášky MF č. 52/2008 Sb. spolu se stručným komentářem. Tuto přílohu zasíláte do výše uvedeného termínu na příslušný Krajský úřad (odbor ekonomický).  Přílohu č. 9B vyplňují všichni příjemci dotace, tj. i obce, které mají nulový přeplatek a obce, které ještě nedostali z MV výzvu k vrácení nevyužitých finančních prostředků.

 

2.    Zároveň musí být do tohoto termínu na účet kraje vráceny nevyčerpané finanční prostředky:

a)    Obce, které ještě neobdrželi výzvu MV ČR k vrácení nevyčerpaných finančních prostředků (cca 800 obcí z celkového počtu 5 300) vypočtou přeplatek následovně - přeplatek = poskytnutá dotace ze strukturálních fondů  dle Rozhodnutí  mínus  85% prostředků vynaložených při realizaci projektu. Tyto prostředky jsou v soupisce faktur označeny jako způsobilé výdaje -podíl strukturálních fondů (85%) celkem.

b)    Obce, které od nás obdržely výzvy na vrácení nevyužitých finančních prostředků - přeplatků, případně výzvu na korekci přeplatku, uvádějí údaje do přílohy č. 9B podle obdržených výzev z MV.

 

Šablonu dokumentu naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/vyzvy-iop-informace-pro-prijemce-dotace-u-vyzvy-iop-c-02-czechpoint.aspx

 

 
Zodpovídá: Ing. Karel Žák
Vytvořeno / změněno: 18.1.2010 / 18.1.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > eGON a eGovernment > Czech POINT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze