Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno

Mobilní verze webu

Kraj bude na poplatky dál poskytovat dary

Kraj Vysočina od 1. února 2010 umožní pacientům zdravotnických zařízení žádat o dar za uhrazené regulační poplatky. Lidé mohou o peníze ve výši uhrazených regulačních poplatků žádat prostřednictvím následné písemné darovací smlouvy. Kraj Vysočina má za tímto účelem v rozpočtu připraveno 55,5 mil. korun.
 

 
 

Důvodem této administrativní změny je platná evropská legislativa. Ta kraji nedovoluje poskytnout jednotlivým nemocnicím další prostředky podpory k řešení darů za poplatky jako dosud. Úředně stanovený limit by některá krajská zařízení překročila již v únoru letošního roku.  "Lidé mohou peníze za poplatky dostávat dál. Od 1. února je řešením uzavírání individuálních darovacích smluv s krajem Vysočina,“ vysvětlil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Kraj Vysočina připravuje k tomuto postupu informační kampaň na svých www, na www nemocnic a v krajských novinách Kraj Vysočina.

 

„Od února pacient regulační poplatek zaplatí, pokud bude mít zájem o dar - nechá si vystavit účetní doklad, ten připojí k vyplněné darovací smlouvě, kterou odevzdá nebo odešle na krajský úřad. My mu je, po schválení Radou kraje Vysočina, proplatíme způsobem, který si zvolí - na bankovní účet nebo složenkou,“ doplnil hejtman Jiří Běhounek.

 

Postup v případě zájmu o dar:

   1)      Po ošetření (hospitalizaci) si vyžádejte doklad o Vámi uhrazeném regulačním poplatku.

   2)      Do předtištěného návrhu Darovací smlouvy doplňte své kontaktní údaje a další uvedené informace (zejména zvolený způsob proplacení daru),

   3)      k doplněnému návrhu Darovací smlouvy připojte originály dokladů o úhradě regulačního poplatku,

   4)      smlouvu odešlete nebo odevzdejte na předepsané adrese (nejlépe v obálce označené „POPLATKY“)

Podpisem Darovací smlouvy žadatel stvrzuje správnost uvedených i doplněných údajů.

 

Žádost o dar bude Rada kraje Vysočina schvalovat hromadně každé čtvrtletí. V případě nejasností může veřejnost využít speciální mailovou adresu poplatky@kr-vysocina.cz, v prvních týdnech zavedení systému darů bude funkční v úředních hodinách také informační telefonní číslo 564 602 328. Návrh darovací smlouvy bude v únoru k dispozici ve všech krajských nemocnicích, na recepci sídla kraje Vysočina v Jihlavě a v elektronické podobě také na www.kr-vysocina.cz, www.zdravi-vysociny.cz a na www všech krajských nemocnic (Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocmice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč).

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.1.2010 / 13.1.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies