Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dotace na CzechPOINT - vrácení nevyčerpaných prostředků

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Czech POINT
V souvislosti s Výzvou k vrácení nevyčerpaných finančních prostředků typového projektu CzechPOINT upozorňuje Odbor strukturálních fondů MV ČR zástupce obcí, že je nutno postupovat v souladu s platnými Podmínkami Rozhodnutí z 15.9.2009 a platnou Příručkou pro žadatele a příjemce (verze 1.3) a nevyčerpané prostředky tak vracet na účet kraje, ze kterého byla dotace obdržena, variabilním symbolem platby je poslední pětičíslí registračního čísla projektu.
 

 
 
 
Zodpovídá: Ing. Karel Žák
Vytvořeno / změněno: 5.1.2010 / 5.1.2010 | Zveřejnit do: 1.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze