Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

CITES - poplatky

poplatky za přijetí žádosti o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností
 

 
 

Novela zákona 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů, která nabyla účinnosti dne 1.1.2010, nově zavádí poplatky za přijetí žádosti o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností ve výši 100,-Kč a za vydání potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení 30,-Kč. Číslo účtu kraje Vysočina pro zasílání poplatků je: 4050005019/6800, variabilní symbol: 1060110658, specifický symbol: u fyzických osob datum narození u právnických osob a fyzických osob podnikajících IČ.

Případné dotazy na telefonu 564 602 523, Ing. Petr Vopálka, e-mail: Vopalka.P@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 4.1.2010 / 26.2.2021
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > CITES

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze