Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Úvodní informace o projektu

Na tomto místě naleznete základní informace o projektu a odkazy na kontaktní osoby pro IP Kraje Vysočina.
 

 
 

Identifikace projektu

Název projektu:

Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt

Registrační číslo:

CZ.1.04/3.1.00/05.00030

Oblast podpory:

3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Program podpory:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Poskytovatel podpory:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Realizátor projektu:

Kraj Vysočina

Termín realizace:

1.6.2009 – 31.3.2013

 

 

Obsah a cíle projektu

Kraji Vysočina byla dne 14. 9. 2009 Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-18/2009 vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, poskytnuta dotace v celkové maximální výši 290 771 036 Kč na projekt "Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt", registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00030.

Účelem projektu je zajistit poskytování vybraných sociálních služeb a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území kraje Vysočina. Konkrétně  se jedná o následující sociální služby:

 • Azylové domy,
 • Interveční centra,
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (především 15 - 26 let),
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • Sociálně terapeutické dílny,
 • Terénní programy,
 • Domy na půl cesty, 
 • Sociální rehabilitace.

Na základě vyhlášených veřejných zakázek budou vybraní poskytovatelé sociálních služeb po dobu projektu financováni z Evropského sociálního fondu (85 % celkových nákladů projektu) a státního rozpočtu ČR (15 %) celkovou částkou ve výši  279 571 036 Kč, určenou na zajištění sítě vybraných sociálních služeb v kraji Vysočina.

Individuální projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti sociálních služeb zejména v oblasti sociální prevence v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v kraji Vysočina. Cíle projektu jsou následující:

 • Podporovat poskytování vybraných sociálních služeb, které v kraji fungují, a v případě potřeby podpořit jejich rozvoj,
 • Podpořit vznik a rozvoj sociálních služeb, které dosud v určitých územích nejsou poskytovány,
 • Nabídnout uživatelům dostupné a kvalitní služby,
 • Podporovat vznik sítě poskytovaných služeb, podporovat spolupráci poskytovatelů, podporovat sdílení zkušeností,

 • Naplánovat zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po ukončení projektu.

 

 

Kontaktní osoby z odboru sociálních věcí Krajského úřadu kraje Vysočina

 

 • Mgr. Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, bina.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 818, 724 650 196, Žižkova 57, bud. D, č. dv. 2.06
 • Ing. Jana Křížová, projektová manažerka, krizova.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 814, 734 694 484, Žižkova 57, budova D, č. dv. 2.11
 • Bc. Dana Šálková, finanční manažerka, salkova.d@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 839, 724 650 283, Žižkova 57, budova D, č. dv. 2.11
 • Eva Coufalová, manažerka poskytování služeb, coufalova.e@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 840, 724 650 286, Žižkova 57, bud. D, č. 2.11
 • Pavla Poulová, odborná asistentka projektu, poulova.p@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 840, 724 650 241, Žižkova 57, budova D, č. dv. 2.11
 •  

  Odkazy

   
  Zodpovídá: Bc. Roman Sýkora
  Vytvořeno / změněno: 27.12.2009 / 27.12.2009
  Informace vyžadují kontrolu

   

  Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt

  Vyhledávání

  nahoru

  web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze