Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2008

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Kraj Vysočina zpracoval ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) plán odpadového hospodářství. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením č. 261/04/2004/ZK ze dne 27.7.2004 Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (dále jen POH KV). Závaznou část POH KV vyhlásil kraj obecně závaznou vyhláškou kraje. Obecně závazná vyhláška kraje byla zveřejněna ve Věstníku kraje dne 10.8.2004.

Podle § 43 odst. 11 zákona o odpadech, zasílá kraj každoročně do 15. listopadu následujícího roku vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina v závazné části stanovuje 35 strategických cílů a dále určuje zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. Z 35 cílů je 1 splněn a bude dále sledován, 14 plněno bez výhrad, 3 s výhradami a plnění čtyř cílů se nedaří vůbec. Třináct cílů nebylo hodnoceno, jelikož na úrovni kraje není dostatek informací pro jejich přesné vyhodnocení. Jedná se především o údaje o zpětném odběru vybraných výrobků.

 

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 1.12.2009 / 1.12.2009 | Zveřejnit do: 22.7.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze