Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Program obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010

Ilustrační foto
Kraj Vysočina v příštím roce rozdělí z krajského Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) mezi obce do 1500 obyvatel 69 miliónů korun. Pro každou z 662 oprávněných obcí je garantována dotace ve výši 104 tisíc korun, o vyšší částku mohou požádat samosprávy obcí s čerstvým čestným uznáním v rámci soutěže Vesnice roku. Nejčastěji kraj prostřednictvím POVV obcím přispívá na opravy místních komunikací a na opravy obecních úřadů a kulturních zařízení.
 

 
 

"Kraji Vysočina se i přes značné úspory v připravovaném rozpočtu na rok 2010 podařilo udržet rozpočtovanou částku POVV ve výši let 2006 - 2008. V těchto letech krajská pokladna uvolňovala pravidelně obcím dotace ve výši kolem 70 mil. Kč a garantovala tak příspěvek ve výši 104 tis. Kč," uvedl krajský radní pro regionální rozvoj Martin Hyský. Krajská podpora pravidelně nejčastěji pomáhá obcím při opravách místních komunikací, při obnově obecního nemovitého majetku. V roce 2009 poprvé obce mohly žádat dotaci také na veřejnou kanalizaci či veřejný vodovod. Jen minimálně obce využívají možnost  žádat o dotaci na opravu zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče. 

 

Kraj přispívá na projekty u obcí nad 300 obyvatel až na polovinu nákladů, u menších obcí to může být až 60 procent. Dotaci získá každá obec, která předloží žádost v souladu se Zásadami POVV  na obec s rozšířenou působností a to nejpozději do konce ledna příštího roku. Přehled schválených dotací bude zveřejněn na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v sekci dokumenty odborů krajského úřadu/odbor regionálního rozvoje/rozvoj a obnova venkova.

U projektů se schválenou podporou bude následně provedena příslušnou obcí s rozšířenou působností tzv. kontrola připravenosti akce a po kladném výsledku této kontroly bude se žadatelem podepsána smlouva o poskytnutí podpory a dotace bude následně převedena na účet obce.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.11.2009 / 24.11.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze