Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajská záchranka prošla certifikačním auditem

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina splnila podmínky k udělení certifikátu integrovaného systému řízení v oblasti řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Po dvou náročných šetřeních v posledních měsících auditní tým posunul krajské záchranáře mezi profesní elitu v rámci České republiky. Příprava certifikace zabrala týmu krajské záchranky 7 měsíců.
 

 
 

Závěrem bylo, že auditní tým doporučil, aby Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, p.o. byl vydán certifikát shody systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu BOZP podle specifikace OHSAS 18001:2008. "Čtyřdenní recertifikační audit dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 systém řízení kvality a spolu s ním i certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 systém environmentálního managementu a ČSN OHSAS 18001:2008 bezpečnosti práce  neupozornil na žádné formální ani jiné odchylky," uvedla spokojená ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Vladislava Filová.

 

Mezi silné stránky organizace  patří především velmi kultivované pracovní prostředí, vysoká osobní angažovanost a odborná fundovanost všech zaměstnanců, ale i  využívání informačních systémů. Předmětem certifikace bylo posouzení řídících a podpůrných procesů, kterými jsou např. proces přednemocniční neodkladné péče, řízení organizace, řízení enviromentálních aspektů, řízení BOZP, hygiena a epidemiologie, doprava, provádění interních auditů, řízení dokumentace a záznamů, havarijní připravenost, proces personalistiky atd.

 

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina je teprve druhou organizací svého druhu v ČR, která v tomto širokém záběru prošla kombinovaným auditem (první je ZZS Olomouckého kraje).

 

"Za zřizovatele musím směrem k záchrance adresovat velké poděkování a uznání. Normy ISO zavedené do systém řízení záchranky přispějí k vyšší efektivitě práce a zkvalitnění všech podstatných procesů v organizaci a  péči o naše spoluobčany," uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.11.2009 / 20.11.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies