Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Realizátorům projektů v SROP z řad podnikatelů se uleví

Dne 27. října 2009 rozhodla Rada kraje Vysočina na svém jednání o uzavřeních prvních pěti dodatků ke Smlouvám o realizaci projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“). Tyto dodatky zásadním způsobem zmírňují podmínky udržitelnosti projektů u příjemců podpory ze SROPu (především z řad podnikatelů). Jedná se konkrétně o výrazné snížení povinnosti udržet počet nově vytvořených pracovních míst, což je v dnešní době celosvětové hospodářské krize nezanedbatelná pomoc podnikatelům ze strany kraje Vysočina, kterou jistě v hojné míře v budoucnu využijí i další příjemci, kteří se dostanou do problému s udržením nově vytvořených pracovních míst.
 

 
 

V tomto případě stačí pouze vyplnit formulář „Oznámení příjemce podpory o změnách v akci - Oznámení o  neschopnosti udržet cílovou hodnotu monitorovacího ukazatele“ a doložit při kontrole jinak bezproblémové plnění podmínek poskytnuté dotace, a povinnost udržet stanovený počet nově vytvořených míst bude ze strany kraje Vysočina následně zmírněna.

 

Kontaktní osobou pro tyto případy je na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina Jan Jež, tel: 564 602 563, e-mail: jez.jan@kr-vysocina.cz.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.10.2009 / 29.10.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze