Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Projekt Energy Future přispěje k úsporám energie

logo
V Dolnorakouském městě Raabs an der Thaya proběhlo tento týden slavnostní zahájení projektu Energy Future, jehož cílem je přeshraniční koordinace a spolupráce v oblasti efektivního využívání energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v česko-rakouském příhraničí. Na projektu se podílí devět partnerů, zastupujících podnikatelskou a komunální sféru, z Dolního Rakouska, Jihočeského a Jihomoravského kraje a Vysočiny. Tu reprezentují Energetická agentura Vysočiny (EAV) a město Telč.
 

 
 

Zahájení bylo sice slavnostní, ale zároveň i pracovní, v průběhu tříhodinového programu zazněla řada přednášek mapujících především současnou situaci v oblasti energetických úspor a využívání OZE na obou stranách hranice. V úvodu proběhl rozhovor s politickými představiteli všech čtyř regionů na téma jejich přístupu k dané problematice.

 

Kraj Vysočina zastupoval Zdeněk Ryšavý, radní pro životní prostředí, který potvrdil zájem kraje o snižování energetické náročnosti a seznámil účastníky s  projekty na zateplování školních a nemocničních budov: „V současné době realizujeme pět projektů, dalších devět je podaných do Operačního programu Životní prostředí a čekáme na výsledky hodnocení. Pokud všechny uspějí, bude to znamenat investice v řádu stovek milionů do energetických úspor.“ Vyjádřil přesvědčení, že rakouské zkušenosti budou inspirací jak pro kraj a municipality, tak i pro podnikatelskou sféru. „Poučením pro nás může být i neúměrná výstavba některých druhů obnovitelných zdrojů, u kterých se ukazuje, že nejsou vhodné pro každý region. Takové neuvážené investice jsou nakonec nejen neekonomické, ale ve svém důsledku i neekologické,“ upozornil Zdeněk Ryšavý na aktuální problémy, které řeší rada kraje.

 

Projekt Energy Future je financovaný ze 70% z fondů EU a z 30% spolkovou zemí Dolní Rakousko, celkově má k dispozici částku 2,33 milionu EUR. Doba trvání bude tři roky, v jeho rámci se uskuteční aktivity k optimalizaci spotřeby energií v obcích, podpoře energetického managementu ve firmách a bude také vybudována mobilní naučná stezka a energetické sanaci objektů. EAV připravuje společný projekt s krajem Vysočina, zaměřený na organizační změny vedoucí k úsporám energie. „Tento projekt bude realizován v 15 budovách jako jsou nemocnice či školy. Bude zahrnovat monitoring spotřeby energie, následně návrh a opatření ke snížení spotřeby, jako jsou například optimalizace a regulace topných soustav, optimalizace osvětlení, motivace uživatelů budov k energeticky šetrnému chování,“ přiblížil konkrétní výstupy projektu  Zbyněk Bouda, ředitel Energetické agentury Vysočiny.

 

Projekt Energy Future přispěje k úsporám energie

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.10.2009 / 29.10.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze