Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rada vlády jednalo o rovných příležitostech

Ilustrační foto
Vyhodnocením stavu naplňování priorit v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů v ministerských resortech a krajích České republiky se zabývalo celostátní jednání Rady vlády České republiky pro rovné příležitosti žen a mužů. Koordinační orgán, který vláda ustavila k tomu, aby intenzivněji podporovala oprávněné požadavky v oblasti politiky rovných příležitostí a v rozhodovacích procesech, které se týkají legislativy EU a problematiky diskriminace jednotlivých pohlaví.
 

 
 

Dosavadní fungování Rady vlády pro rovné příležitosti krátce po  zahájení zhodnotil ministr Michael Kocáb, který se současně statutárním předsedou tohoto poradního a koncepčního orgánů. V předchozích letech se podařilo v několika pracovních komisích projednat novelu zákona o volbách, kde  rada navrhla rovný podíl zastoupení ve výši 30 %. Novela zákona je v současné době v legislativním projednávání v resortu ministerstva vnitra a v nejbližší době se s ní budou zabývat jednotlivé sněmovní politické kluby a poté k ní zaujmou svá stanoviska i samotní zákonodárci.

 

„Kraj Vysočina se v rámci hodnocení na radě prezentovat základní strukturou rodinné politiky, která v současné době vzniká v sociální komisi a kterou koordinuje sociální odbor. Byl jsem potěšen, že členky a členové výboru velice kladně ocenili účast kraje v rodinných pasech, podporu rodinných center, velikou diskusi vyvolala iniciativa kraje, která se týká opatření v době ekonomické nestability,“ řekl radní kraje pro sociální oblast Petr Krčál, který hodnocení na radě přednesl.

 

Rada v průběhu jednání posoudila i úroveň pokračujícího vzdělávání v oblasti lidských práv se zřetelem na rovnost příležitostí mužů a žen, ale také prosazování legislativy Evropské unie zaměřenou na tuto problematiku. „Je nasnadě, aby kraj pokračoval v prosazování  rovných příležitostí při tvorbě koncepčních materiálů, slaďování rodinných a pracovních povinností žen a mužů a umožňoval práci na částečný pracovní úvozek a jiné rozvržení pracovní doby zejména zaměstnancům pečujícím o děti a jiné potřebné osoby v rodině,“ řekl na závěr radní Petr Krčál.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.10.2009 / 29.10.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze