Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina se zapojí do Evropského roku boje proti chudobě

Ilustrační foto
Evropská komise vyhlásila rok 2010 Evrospkým rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Cílem této celoevropské snahy je ukázat cestu, jak chudobě a sociálnímu vyloučení čelit, jak hledat cestu z potíží a jak eliminovat nebezpečí chudoby. Evropský rok 2010 je také závazkem pro členské státy Evropské unie efektivně řešit otázku chudoby.
 

 
 

„Evropský rok 2010 je závazkem členských států EU vůči Evropské komisi efektivně řešit otázku chudoby, která ohrožuje nejzranitelnější skupiny společnosti, zejména ty, kdo mají znesnadněný přístup na trh práce - starší osoby, matky samoživitelky, zdravotně postižení atd. Česká republika si proto v rámci svého Národního programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení pro rok 2010 stanovila pět prioritních oblastí, kde by chtěla především ve spolupráci s neziskovým sektorem efektivně působit prostřednictvím dotační podpory a intenzivní informační kampaně,“ řekl k národnímu programu radní pro sociální oblast Petr Krčál.

 

Těmito prioritními oblastmi jsou:

1.       prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti,

2.       přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu,

3.       aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,

4.       zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti na trhu práce,

5.       podpora přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení bezdomovectví

 

O finanční podporu projektů, které do těchto oblastí spadají, budou zájemci moci žádat právě v Dotačním programu EY 2010. Minimální výše dotace pro projekty v daných prioritních oblastech je 100 tisíc korun, maximální výše podpory, kterou je možné získat pouze v rámci první a druhé priority, je jeden milion korun.

 

„Kraj Vysočina se připravuje zapojit do preventivních opatření sociálního vyloučení v důsledku předluženosti obyvatel. Každoročně k tomuto tématu organizují občanské poradny velmi úspěšný seminář, jehož součástí je i informativní brožura pro obyvatele našeho kraje o důsledcích předlužení domácností. Druhým tématem bude zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti na trhu práce,“ řekl na závěr krajský radní Petr Krčál.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.10.2009 / 29.10.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze