Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj zrekonstruoval most přes dálnici D1

kámen
Půl roku trvala generální rekonstrukce přemostění dálnice D1 u Humpolce. Modernizace mostu 129-011 na krajské silnici II/129 probíhala v šesti etapách a veškeré stavební práce byly podřízeny provozu na dálnici. Celkové výdaje projektu přesáhly 28 mil. Kč, dotace z ROP Jihovýchod činila téměř 26 mil. Kč.
 

 
 

„Most převádí silnici II/129 přes zářez dálnice D1. Jeho stavebně-technický stav byl podle šetření odborníků nevyhovující, což mohlo vést k omezení vedení nákladní dopravy, omezení osobní dopravy formou limitu pro okamžitou hmotnost vozidel, či omezení rychlosti vozidel,“ uvedl důvody modernizace náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl. Most musel projít kompletní rekonstrukcí nosné konstrukce a stávajícího vybavení mostu včetně izolace. Stavební práce byly prováděny za omezeného provozu po polovinách a doprava byla řízena semafory. Rekonstrukcebyla organizačně podřízena provozu dálnice a byla z hlediska zachování bezpečného provozu pod mostem velmi organizačně náročná.

 

Během rekonstrukce 73 m dlouhého mostu v majetku kraje Vysočina bylo třeba řešit i neplánované situace. „Po odkrytí poloviny nosné konstrukce bylo zjištěno, že druhý nosník je oproti prvnímu posunut o 30 cm. Jednalo se patrně o chybné osazení nosníků v rámci stavby mostu v r. 1979. Vzhledem k této skutečnosti bylo nutno zajistit výrobu a osazení atypického lomeného mostního závěru,“ prozradila Hana Matulová z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

 

Během posledních 5 let byl rekonstruován celý tah silnice II/129 z Humpolce na hranice kraje. V letošním roce se jednalo o  úsek Cetoraz – Jiřičky (okr. Pelhřimov). Projekt byl stejně jako akce „II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011“ předložen do ROP Jihovýchod a následně schválen. Bude podpořen z prostředků ROP Jihovýchod.

„Pro období 2010 až 2011 připravujeme rekonstrukci ještě dalších čtyř mostů přes dálnici D1. Jedná se o mosty u Hořic, Jiřic, Bystré a Petrovic. V současné době se zpracovává projektová dokumentace těchto rekonstrukcí,“ doplnil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Rekonstrukci mostu ev. č. 129-011 u Humpolce provedla pro kraj Vysočina společnost JHP mosty, s. r. o.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.10.2009 / 29.10.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze