Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Krčál : Drogy každoročně zničí miliony životů

Ilustrační foto
Drogy každoročně zničí miliony životů. Nejvíce zneklidňujícím aspektem tohoto problému je škoda, kterou zneužívání drog způsobuje mezi mladší mládeží – a hrozba, kterou tato skutečnost představuje pro budoucnost každé země. Jedním z terapeutických zařízení v rámci našeho kraje je komunita v Sejřku. Zařízení jež v těchto dnech oslavilo deset let trvání provozuje Kolpingovo dílo. Mezi vychovatele a terapeuty zavítal také radní pro sociální oblast a protidrogovou prevenci Petr Krčál. Ten se zajímal o výsledné efekty takového zařízení a o následky, které zanechá užívání drog na mladých lidech.
 

 
 

Se stále se  vyskytujícím počtem mladých lidí, kteří se každoročně setkají s drogami, je nezbytně nutné poskytovat široké veřejnosti dostatek informací a stěžejní materiály obsahující fakta o nebezpečnosti drog. O to se také snaží celý program prevence před drogami, který v rámci primární prevence sociálně patologických jevů  funguje v rámci krajské koncepce již více jak osm let. V posledním roce však vinou státu nebylo na primární prevenci vyčleněno dostatek finančních prostředků, proto všichni poskytovatelé čekají, jak dopadne podaná žádost o finanční pomoc z evropských individuálních projektů.

 

„Deset let v činnosti organizace je doba, která znamená, aby se každý z nás zamyslel nad ničivou závislostí na drogách. Viděl jsem zde mnoho zničených životů, které snad z mladické nerozvážnosti a nedostatků kladných podnětů v podobě přirozených zájmů, podlehly drogám. Jejich osudy mluví za všechno. Prevenci je třeba věnovat na všech školách a zařízeních, kde se pohybují děti velkou pozornost. Není to žádná stranda vidět člověka, který ve svých 21 letech absolvoval již dvakrát terapeutický program a jehož perspektiva ve společnosti je velice mizivá“, řekl při návštěvě Sejřku Petr Krčál.

 

Drogy se staly součástí naší kultury v polovině minulého století. Rozšířili se v šedesátých letech díky hudbě a masmédiím a pronikly do všech koutů společnosti. Odhaduje se, že až 200 milionů lidí na celém světě konzumuje nelegální látky. Nejčastěji užívanými drogami jsou alkohol a tabák, dále pak nastupují nelegálně držené drogy, v nich vede marihuana.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.9.2009 / 30.9.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze