Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Školní mezinárodní projekt COMENIUS – Diagnose Challenge zahájen

V rámci navazování mezinárodní spolupráce byl 15. září 2009 oficiálně zahájen Projekt trojstranného partnerství COMENIUS – Diagnose Challenge mezi školami: Střední škola automobilní Jihlava, Hans-Freudberg-Schule Weinheim (Německo)
a Cserháti Sándor Müszaki Szakkepzö Iskola (Maďarsko).
 

 
 

Projekt je zaměřen na tři oblasti spolupráce škol. Podstatnou  části tohoto projektu je řešení technických problémů automobilů za pomoci diagnózy na dálku za využití dostupných  moderních diagnostických přístrojů a moderních technologií. Skupiny žáků zpracovávají a simulují běžné závady na automobilech, které následně zasílají k řešení na partnerské školy. Vedle řešení konkrétních technických dílčích projektů žáky škol se spolupráce mezi uvedenými školami dále orientuje na poznávání odlišných struktur, metod a forem  vzdělávání,  využití učebních pomůcek a projektů při přípravě žáků a rovněž na zpracovávání  mezinárodních projektů. Další  důležitou součástí  partnerství je poznávání národních kultur, dějinného vývoje zemí, regionů a měst jakož i společné aktivní trávení volného času během partnerských návštěv učitelů a žáků. V rámci projektu, který trvá dva roky a je financován z prostředků národních agentur, budou probíhat odborné stáže žáků i učitelů na partnerských školách a v regionálních institucích. 

 

  • Vladimír Zelený, oddělení organizace školst
    Krajský úřad kraje Vysočina
    e-mail: zeleny.v@kr-vysocina.cz
    tel.: 564 602 964
 

Školní mezinárodní projekt COMENIUS – Diagnose Challenge zahájen

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.9.2009 / 24.9.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze