Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jihlava - socha sv. Kateřiny a Jihlavská Pieta

 

 
 

SOUBOR GOTICKÝCH SOCH Z OBDOBÍ KRÁSNÉHO SLOHU V ČESKÝCH ZEMÍCH

 

Části památky (území kraje Vysočina):

Socha sv. Kateřiny - kamenná socha

Jihlavská Pieta - kamenné sousoší

Popis:

Na přelomu 14. a 15. století bylo postavení českého státu v důsledku tehdejší historické a politické situace dominantní v celé širší střední Evropě. V oblasti výtvarného umění vývoj v českých zemích vyústil ve specifický umělecký styl označovaný jako krásný sloh, jenž se významně uplatnil zejména v sochařské tvorbě a který patřil k jednomu z nejpozoruhodnějších uměleckých proudů v Evropě v období vrcholné gotiky. V roce 2005 byl vybraný soubor zahrňující 6 soch, jež jsou typickými reprezentanty uvedeného stylu v Čechách i na Moravě: Plzeňskou madonu (kolem roku 1395), sochu Svatý Petr ze Slivice (kolem roku 1395), sochu Svatá Kateřina z Jihlavy (kolem roku 1400), Jihlavskou Pietu (kolem roku 1400), Třeboňskou madonu (kolem roku 1400) a Šternberskou madonu (kolem 1400) prohlášen za národní kulturní památku.

 

Socha sv. Kateřiny se nachází v Muzeu Vysočiny Jihlava, kde je součástí expozice Krása gotické plastiky.

Jihlavská Pieta - socha se nachází v boční kapli kostela sv. Ignáce v Jihlavě.

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová
Vytvořeno / změněno: 18.9.2009 / 18.9.2009
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond > národní kulturní památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze