Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Mezinárodní konference „Biologicky rozložitelné odpady“ v Náměšti nad Oslavou

Ve dnech 9 – 11. září se uskutečnil V. ročník konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou. Poprvé byla tato konference součástí cyklu konferencí (Ostrava – Praha – Hradec Králové – Náměšť n. O.) zaměřeného na jednotlivé oblasti odpadového hospodářství.
 

 
 

Exkurze do Freistadtu v Rakousku, který má po technické i ekonomické stránce velmi dobře vyřešeno nakládání s odpady, se zúčastnil i krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý. Účastníci exkurze měli možnost inspirovat se téměř dvacetiletými zkušenostmi z integrace bioodpadů do celkového nakládání s odpady v regionu. Celý systém sběru a zpracování bioodpadů je zde založen na spolupráci se zemědělci a optimálním rozmístění decentralizovaných kompostáren vzhledem k místům vzniku bioodpadu. Na své si přišli i příznivci anaerobní digesce, neboť proběhla i návštěva bioplynové stanice.

 

Další dny konference byly věnovány udržitelnému nakládání s bioodpady. Přednášející své prezentace zaměřili na nejnovější poznatky při zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO), ochranu půdy, legislativu i ekonomiku nakládání s BRO. Zástupkyně krajského úřadu z odboru životního prostředí informovala přítomné o výsledcích čtyřletého fungování grantového programu s názvem Bioodpady, zaměřeného na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem. Zahraniční hosté z Rakouska a Itálie představili příklady dobré praxe řešení této problematiky ve svých regionech.

 

Další informace z konference lze získat na adrese realizátora, kterým byla Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou, www.zeraagency.eu.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.9.2009 / 14.9.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze