Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina aktivoval datovou schránku

datove schranky
Dne 1. září kraj Vysočina aktivoval jako jeden z prvních úřadů v svou datovou schránku. Tato na první pohled „suchá věta“, která vychází ze zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009, vypovídá o tom, že kraj přistoupil aktivně a v předstihu ke splnění povinností tohoto zákona.
 

 
 

Zákon upravuje - mimo jiné - zřízení datových schránek, tzn., že od 1. července 2009 mají všechny orgány veřejné moci (např. územně samosprávné celky, ministerstva, státní orgány, orgány územních samosprávných celků, státní fondy apod.) a právnické osoby zřízenu datovou schránku. Dále upravuje jejich aktivaci, která musí nastat nejpozději do 31. října 2009. Nebude-li provedena aktivně, bude 1. listopadu 2009 datová schránka všem v zákoně uvedeným subjektům aktivována automaticky.

 

Aktivací datové schránky se kraj Vysočina zavazuje k elektronické komunikaci se všemi dalšími vlastníky aktivovaných datových schránek. Jde o krok, který logicky navazuje na Strategii rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina 2009-2013 schválenou Radou kraje 28. června 2009.

 

Příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina zapsané v obchodním rejstříku přistoupí k aktivaci datové schránky v průběhu měsíce září a října 2009.

 

Případné zájemce o komunikaci s krajem Vysočina prostřednictvím datové schránky upozorňujeme, že oficiální název kraje zní jen "Vysočina" (IČ 70890749)."

 

V případě dotazů na provoz datový schránek či problému v komunikaci s krajem Vysočina prostřednictvím aktivované datové schránky je možné se obrátit na Kontaktní centrum kraje Vysočina na bezplatném telefonním čísle 800 809 809. Více na www.kr-vysocina.cz/kc.

 

  • Petr Pavlinec, odbor informatiky
    Krajský úřad kraje Vysočina
    mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 1.9.2009 / 1.9.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie > eGON a eGovernment > Datové schránky (ISDS)

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze