Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Krajská silnice z Brtnice do Zašovic bude průjezdná

bagr
Práce na silnici II/405 v úseku Brtnice – Zašovice v těchto dnech finišují. Pětikilometrový úsek nové komunikace bude s určitými omezeními pro řidiče otevřen v režimu předčasného užívání už v úterý 1. září 2009. Stane se tak s dvouměsíčním předstihem, což ocení především motoristé. Kraj Vysočina tak dokončil další etapu zkapacitnění významného tahu Jihlava – Třebíč.
 

 
 

„Silnice II/405 bude pro motoristy v režimu předčasného užívání otevřena 1. září 2009 v 8:00 hod.,“ uvedl Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství. „Předčasné užívání komunikace znamená, že hlavní trasa komunikace je již dokončena a je sjízdná pro všechna motorová vozidla za určitých omezení, na která bude veřejnost upozorněna příslušnými dopravními opatřeními - značkami,“ vysvětlil Martin Matuška z dodavatelské společnosti PSVS. V praxi to znamená, že dokončovací práce budou na komunikaci i nadále probíhat, ale až na výjimky nevyžadují zcela omezený provoz. „Budou dokončována ohumusování a zatravňování násypů a zářezů, chystáme ještě osazování stromů a keřů, dláždění vtoků a výtoků kolem propustků a dokončit musíme i rekultivaci ploch dotčených stavbou,“ popsal aktivity Martin Matuška.

 

Zhotovitel stavby upozorňuje, že ve dnech 17.-18. září 2009 bude nutné ještě jednou celou stavbu uzavřít a veškerý provoz opět přesunout na objízdné komunikace, a to z důvodů očištění celé komunikace, pokládky vodorovného dopravního značení a dokončení některých dalších prací vyžadujících pohyb těžké techniky na komunikaci. V těchto dnech bude zároveň provedeno nutné kontrolní měření sedání jednotlivých násypových těles a bude dokončeno geodetické zaměření celé stavby. „Vzhledem k maximálnímu urychlení stavebních prací a předání díla s dvouměsíčním předstihem věříme, že veřejnost tuto krátkou uzavírku pochopí,“ uvedl Martin Matuška. Kraj Vysočina děkuje za pochopení všem motoristům, kterých se stavba silnice  II/405 mezi obcemi Brtnice a Zašovice dotkla. Odměnou jim bude kvalitní komunikace, která zlepší jízdní komfort a bezpečnost provozu.

 

Stavba nové silnice II/405 Brtnice – Zašovice byla zahájena v polovině července 2008. Předání stavby bylo smluvně ujednáno na závěr října 2009. Nová silnice v délce cca 5 km za cca 210 mil. korun bude celkově bezpečnější a provoz plynulejší. Na financování této akce se podílí z  92,5% ROP Jihovýchod. Zbylé náklady hradí kraj.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.8.2009 / 28.8.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze