Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Produkce ryb v kraji Vysočina v roce 2008

kapr
V roce 2008 dosáhl výsledek produkčních rybářů v kraji Vysočina téměř 2 000 tun ryb z více než 3 800 hektarů vodních ploch a náš kraj se tak řadí ke krajům s největší produkcí těchto vodních živočichů. Největší podíl na tomto množství má bezkonkurenčně kapr, jehož se z rybníků a rybochovných zařízení vylovilo téměř 1 350 tun, což je 70 % všech ryb. Kapr tak je i nadále hlavní rybou našich rybníků, ale i hlavní exportní rybou určenou především pro západoevropské trhy.
 

 
 

Zejména díky specializovaným chovům v loňském roce dosahovala produkce pstruha duhového 232 tun a sivena amerického 35 tun. Lín je pak v celkové výrobě zastoupen 57 tunami, amur téměř 27 tunami, síhové 14 tunami a štika 13 tunami. Tolstolobika bylo vyprodukováno 6 tun, z čehož na tolstolobika bílého připadá 5 tun, na pestrého pak zbývající 1 tuna. Candát je zastoupen necelými 8 tunami a sumec s okounem říčním shodně více než 3 tunami.

 

V kraji Vysočina mimo produkční rybáře obhospodařují vodní plochy a vodní toky i rybářské svazy, zejména Moravský rybářský svaz a Český rybářský svaz. Jedná se o sportovní rybolov na rybářských revírech a rybáři na těchto revírech, kterých se v našem kraji nachází 2 000 ha v loňském roce vylovili 257 tisíc kusů ryb, což představuje 393 tuny ryb. Na revírech mimopstruhových je v úlovcích nejvíce zastoupen kapr. Toho si rybáři domů odnesli 310 tun a přestavuje tak čtyři z pěti ulovených ryb. Následují cejn, štika, candát, amur, lín a pstruh duhový. Méně zastoupeni jsou okoun, úhoř nebo třeba tloušť. Na pstruhových revírech bylo uloveno nejvíce pstruha duhového a pstruha obecného, následované sivenem a lipanem. V menším množství byly uloveny ještě např. kapr, štika, ale i okoun a ostroretka.

 

„Rybníky nemají jen produkční a společenské funkce, také zadržují vodu v krajině, biologicky upravují vodu před jejím odtokem do potoku či řeky, je na ně vázáno mnoho druhů chráněné fauny a flory, přispívají k vytváření kulturní krajiny a mnohé další. Zásadní pro jejich správnou funkci je řešení jejich odbahnění a udržování hrází a funkčních objektů v dobrém stavu“ uvedl radní kraje Vysočina pro oblast zemědělství Josef Matějek.

 

Poznámka: Obsahem textu není srovnání s minulým rokem, neboť čísla se o zhruba o statistickou chybu shodují.

 

  • Více informací Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, tel: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.8.2009 / 27.8.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze