Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Mladá univerzita – přeshraniční společné setkání kampusů

Studenti
Od pondělí do pátku, 10. až 14. srpna 2009 se žáci 2. stupňů českých a rakouských základních škol a gymnáziích setkali v dolnorakouském Raabsu, městečku nedaleko od českých hranic. Byl pro ně připraven bohatý program univerzitních profesorů z oblastí literatury, dějin, archeologie, geologie, lékařských přednášek aj. Získané vědomosti mohli mladí akademici uplatnit během odpoledních seminářů v praxi.
 

 
 

Z kraje Vysočina se celého programu zúčastnilo 30 žákyň a žáků. Pozvání na slavnostní zakončení přijala také radní kraje pro oblast školství Marie Kružíková, která ve svém vystoupení podtrhla důležitost setkávání mladých lidí a získávání přeshraničních zkušeností. V závěru slavnosti děti zopakovaly dvojjazyčně slib zájmu o poznání, který spolu s rektorkou univerzity v Krems vyslovil předseda akademického senátu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě pan Miroslav Kružík.

 

  • Kateřina Holíková, odbor sekretariátu hejtmana
    Krajský úřad kraje Vysočina
    Mail: holikova.k@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.8.2009 / 18.8.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze