Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Obchvat Bohdalova předán o měsíc dříve

obchvat Bohdalova
Řidičům dnes začal s měsíčním předstihem sloužit tři kilometry dlouhý nový obchvat obce Bohdalov. Stavba trvala 22 měsíců a kraj Vysočina a Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod za ni zaplatily téměř 112 milionů korun. Nová komunikace výrazně uleví průtahu obcí, kterou denně projede více než tři tisíce vozidel.
 

 
 

Nový obchvat navazuje na stávající komunikaci II/353, která byla v úseku Nové Veselí - Bohdalov rozšířena a opravena už v roce 2004. "Výstavba obchvatu byla vyvolána nevyhovujícími parametry průtahu obcí. Ten vykazoval četné dopravní závady zvýrazněné narůstajícím dopravním zatížením komunikace. Např. šlo o nevyhovující směrové poměry a nedostatečné šířkové uspořádání, což mohlo mít negativní vliv na bezpečnost a plynulost provozu, ale také na zhoršení životních podmínek v přilehlé zástavbě," uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

Na téměř tři kilometry dlouhém obchvatu jsou tři mosty. Motoristé budou podjíždět nový třípolový deskový most ze železobetonu v délce 31 m, který mimoúrovňově převádí místní komunikaci směr obec Újezd. Ve dvou místech vede komunikace po kovových přesypaných mostech v délkách 6 metrů. V průběhu stavby musel být přeložen původní vodovod, vedení nízkého a vysokého napětí, vedení vysokotlakého a středotlakého plynu a sdělovací kabel. Komunikaci nově lemuje 192 nově vysázených stromů. Na tři kilometry nové komunikace padlo více než 11 tisíc tun asfaltových směsí, odvodnění řeší více než pět kilometrů příkopů a 1,5 kilometru trativodů. Během stavby se "hnulo" s více než 124 tisíci metry krychlovými zeminy v rámci výkopových a násypových prací.

Obchvat Bohdalova je zcela první krajskou komunikací, na kterou kraj nechal umístit také čtyři dopravní značky s výstražným znamením napájeným solární energií.

Silnice II/353 je významnou dopravní spojnicí mezi krajským městem Jihlava a Žďárem nad Sázavou. Význam je nejen v napojení dvou jmenovaných klíčových sídel, ale i v přímém napojení této komunikace a přilehlých obcí na dálnici D1.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.7.2009 / 27.7.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze