Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Vyhlášeno druhé kolo příjmu žádosti na realizaci Standardu ICT vybaveni organizací zřizovaných krajem Vysočina!

PC
Dne 10. 03. 2009 byly schváleny Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina (č. 06/09). Tyto Zásady jsou ke stažení na webových stránkách kraje Vysočina v sekci „Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana“, odrážka „Zásady“.
 

 
 

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem dotace může být pouze příspěvková organizace zřízená krajem Vysočina. Kraj bude poskytovat finanční prostředky na rozvoj ICT (informační a komunikační technologie) těm organizacím, které splní podmínky stanovené těmito Zásadami. Přijatelné náklady zahrnují hardwarové a softwarové vybavení směřující k naplnění zmíněného ICT Standardu. Žádosti se opět předkládají elektronicky prostřednictvím služby eDotace. Elektronický 602 XML formulář žádosti bude umístěn na adrese www.kr-vysocina.cz/edotace, kde budou ke stažení i další podpůrné dokumenty jako 602XMLFiller (bezplatná aplikace potřebná k vyplnění formuláře) nebo návod pro práci s elektronickými formuláři. Žádosti podané do druhého kola se budou přijímat do 31. 08. 2009 (žadatel může podat žádost do všech třech průběžně vyhlašovaných kol - předmět dotace se však v jednotlivých případech musí lišit, celková částka poskytnutá souhrnně v jednom kalendářním roce pro jeden subjekt bude činit max. 500 tis Kč).

Kontakty:

· administrativa: Martina Rojková, rojkova.m@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 341

· technické otázky, aplikace eKraj: Radek Brychta, brychta.r@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 322

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.7.2009 / 27.7.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze