Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Reakce hejtmana kraje Vysočina na článek v regionálním tisku ze dne 21. 7. 2009 s názvem "Hejtman se pustil do filmařů"

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek byl formou zaslaných dotazů regionálním tiskem požádán o názor k zatím nepromítanému komerčnímu snímku Hodinu nevíš. Na položené dotazy reagoval filozofickou úvahou, ze které byly v článku otištěny pouze fragmenty, které vytržené z kontextu vyznívají nepřesně. Text celého komentáře hejtmana kraje Vysočina vč. položených otázek zveřejňujeme.
 

 
 

Otázky regionální redakce:

Půjdete se na ten film podívat?

Přinese uvedení filmu podle Vás něco negativního či pozitivního nemocnici v Brodě, případně dalším nemocnicím v kraji?

Co byste řekl tomu, kdyby chtěl někdo natočit film o výměně dětí v třebíčské nemocnici?

Reakce hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka:

I přesto, že se dík své původní profesi cítím podjatý ve prospěch zdravotníků, vyslovím svůj názor. Podle mě je to další důkaz chybějícího lidského a morálního rozměru naší společnosti. Není neobvyklé, že se na některé případy točí filmy, píší knihy atp., ale vždy s určitým odpovídajícím časovým odstupem. Nemohu a nesouhlasím s tím, že je takto časně, v podtextu konkrétně, zasahováno do psychiky pozůstalých i zdravotníků. Tento film mě nezajímá, aktivně jej nenavštívím, čímž nevylučuji, že budu nucen jej shlédnout. Zajímají mě však autoři a doufám, že vyplynou na povrch skutečné důvody jejich kroku a motivace k natočení snímku. Nemohu posoudit, jaký dopad bude mít uvedení filmu na naše občany a zdravotnická zařízení, ale musím konstatovat, že veřejnost zachovala v minulosti rozvahu při medializaci této tragické události a mohu všem, jak zdravotníkům, tak i pacientům i všem ostatním, jakkoli zúčastněným či postiženým, pouze hluboce poděkovat. Takže jsem přesvědčen, že naše nemocnice v kraji, reprezentované především našimi zdravotníky a uživateli, uvedení filmu bez problémů zvládnou. Každé dílo využívající skutečné lidské trápení, bolest, tragedii či negativní emoce je pro mě dílem nehodným člověka. Mě z toho plyne, že ti kdož se touto tvorbou takto angažovali, nezažili žádnou skutečně hlubokou fyzickou ani psychickou bolest a je otázka, kolik je v nich citu. Obecně se to týká kterékoliv podobné události.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.7.2009 / 22.7.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana > Rozhovory

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze