Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Rozptylová studie města Jihlavy

cMinulý týden předal zpracovatel odborné studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ zástupcům kraje Vysočina a města Jihlavy další důležitou část studie, emisní a imisní analýzu.
 

 
 

V případě emisní analýzy se jedná o rozptylovou studii, která hodnotí kvalitu ovzduší na území města Jihlavy a přilehlých obcí v blízkosti průmyslové zóny. V předložené rozptylové studii je možné pro každou škodlivinu vysledovat dlouhodobá a krátkodobá maxima, pravděpodobnou lokalizaci nejvyšších koncentrací v dotčeném území či vztah k imisních limitům. Konkrétní výsledky a mapy hodnocených znečišťujících látek jsou zveřejněny na internetových stránkách odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, které jsou veřejně přístupné.

 

Další část studie, nazvaná imisní analýza, se opírá o půlroční měření kvality ovzduší v Jihlavě a okolí a naměřená data jsou zde uvedena v širších souvislostech – např. ve vztahu k meteorologickým podmínkám, ostatním měřením v kraji Vysočina, ostatním krajským městům v ČR či k dlouhodobému imisnímu monitoringu probíhajícímu na měřící stanici v areálu ZŠ Demlova. Ze zjištěných výsledků vyplynula kompatibilita měření jak v rámci kraje Vysočina, tak v rámci krajských měst ČR, přičemž lokalita Jihlava je v kontextu krajských měst ČR hodnocena jako jedna z nejčistších.

K ověření této skutečnosti navrhuje odborná skupina složená ze zástupců kraje Vysočina, města Jihlavy, Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a sdružení Arnika, pokračovat v provozování alespoň jedné stacionární měřící stanice v průmyslové zóně Jihlavy.

 

V závěru předaného materiálu je diskutována otázka případného vlivu hospodářské recese na kvalitu ovzduší. Z výsledků vyplynulo, že hospodářská recese mohla ovlivnit kvalitu ovzduší ve sledovaném období pouze minimálně. Mnohem větší vliv na kvalitu ovzduší má počasí a charakter zimy. Výstupy rozptylové studie dále poslouží jako podklad pro hodnocení zdravotních rizik, které bude součástí závěrečné části studie.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.7.2009 / 14.7.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze