Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozptylová studie města Jihlavy

cMinulý týden předal zpracovatel odborné studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ zástupcům kraje Vysočina a města Jihlavy další důležitou část studie, emisní a imisní analýzu.
 

 
 

V případě emisní analýzy se jedná o rozptylovou studii, která hodnotí kvalitu ovzduší na území města Jihlavy a přilehlých obcí v blízkosti průmyslové zóny. V předložené rozptylové studii je možné pro každou škodlivinu vysledovat dlouhodobá a krátkodobá maxima, pravděpodobnou lokalizaci nejvyšších koncentrací v dotčeném území či vztah k imisních limitům. Konkrétní výsledky a mapy hodnocených znečišťujících látek jsou zveřejněny na internetových stránkách odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, které jsou veřejně přístupné.

 

Další část studie, nazvaná imisní analýza, se opírá o půlroční měření kvality ovzduší v Jihlavě a okolí a naměřená data jsou zde uvedena v širších souvislostech – např. ve vztahu k meteorologickým podmínkám, ostatním měřením v kraji Vysočina, ostatním krajským městům v ČR či k dlouhodobému imisnímu monitoringu probíhajícímu na měřící stanici v areálu ZŠ Demlova. Ze zjištěných výsledků vyplynula kompatibilita měření jak v rámci kraje Vysočina, tak v rámci krajských měst ČR, přičemž lokalita Jihlava je v kontextu krajských měst ČR hodnocena jako jedna z nejčistších.

K ověření této skutečnosti navrhuje odborná skupina složená ze zástupců kraje Vysočina, města Jihlavy, Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a sdružení Arnika, pokračovat v provozování alespoň jedné stacionární měřící stanice v průmyslové zóně Jihlavy.

 

V závěru předaného materiálu je diskutována otázka případného vlivu hospodářské recese na kvalitu ovzduší. Z výsledků vyplynulo, že hospodářská recese mohla ovlivnit kvalitu ovzduší ve sledovaném období pouze minimálně. Mnohem větší vliv na kvalitu ovzduší má počasí a charakter zimy. Výstupy rozptylové studie dále poslouží jako podklad pro hodnocení zdravotních rizik, které bude součástí závěrečné části studie.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.7.2009 / 14.7.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze