Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Dolnorakouská zemská výstava 2009 – šance pro rozvoj regionů

Dolnorakouská zemská výstava 2009
Ve čtvrtek 9. července se v Rakouském kulturním fóru v Praze konalo diskusní setkání na téma Česko a Rakousko 20 let po pádu železné opony – historické, sociální a kulturní souvislosti. Akci zorganizovali pod záštitou Rakouského kulturního fóra pořadatelé Dolnorakouské zemské výstavy 2009, kraj Vysočina a spolková země Dolní Rakousy. Zástupci těchto institucí spolu s kurátory výstavy diskutovali s účastníky setkání v duchu podtitulu Česko. Rakousko „Rozděleni.Odloučeni.Spojeni.“ o významu mezinárodních projektů pro rozvoj regionů, důležitosti sbližování se Čechů a Rakušanů a seznámili přítomné s málo známými fakty a souvislostmi z historie obou národů.
 

 
 

V úvodu uvítal účastníky diskuse Dr. Florian Haug, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze: „Obdobné akce jako je Dolnorakouská zemská výstava mají pro sbližování národů se společnou historií a rozdělených politickým vývojem ojedinělý význam“. Na jeho slova navázal  Mag. Hermann Dikowitsch, koordinátor Dolnorakouské zemské výstavy 2009, který mimo jiné podotkl: „Letos slavíme 20 let od pádu Železné opony, jak lépe toto výročí než právě obdobným projektem, který podporuje dobré sousedské vztahy a ekonomickou spolupráci? Našim cílem je bourat hranice v hlavách lidí, ale zároveň nám jde i o to, aby události 20. století nebyly zapomenuty. Společnou tisíciletou historii nelze odbýt mávnutím ruky. “   

 

Dolnorakouská zemská výstava 2009 je vyvrcholením přeshraniční spolupráce s nejstarším partnerským regionem Vysočiny – spolkovou zemí Dolní Rakousko. Je zároveň zcela konkrétní aktivitou,  která podporuje kulturu a cestovní ruch v obou regionech. „Potenciál projektu, načerpané know-how i přátelské vztahy navázané mezi profesionály chceme na české straně maximálně využít i v budoucnosti. Výstava samotná se i na Vysočině stala nástrojem pro místní rozvoj - umožnila výstavbu nové expozice muzea na zámku v Telči a nastartovala další aktivity. Odstartovala také další projekt v oblasti cestovního ruchu, kde se projektovým partnerem stala příspěvková organizace Vysočina Tourism,“ řekl Ing. Tomáš Škaryd, radní pro cestovní ruch a kulturu kraje Vysočina.

 

Celkem tři expozice Dolnorakouské zemské výstavy 2009 v Hornu, Raabsu a Telči představují od 18. dubna do 1. listopadu podobnosti i rozdíly obou sousedních zemí v zrcadle proměnlivých dějin, rozdělující hranice a spojující kultury. „Pro nás byl velmi důležitý proces spolupráce s rakouskými kolegy, načerpali jsme spoustu zkušeností. Navíc výstava obdobného rozsahu v regionu je skutečně unikátní, i v tom byla práce na ní výzvou“, poznamenal hlavní kurátor Výstavy PhDr. Michal Stehlík, děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mag. Armin Lausseger z Institutu Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek, který se na přípravě obsahu projektu významně podílel na rakouské straně, poznamenal: „Při přípravě výstavy prokázaly politické strany značnou odvahu. Úspěšnost podobného projektu, jehož výsledkem je návštěva více než 140 000 lidí během tří měsíců, není samozřejmost. Výstavu jsme připravovali více než dva roky a snažili se objektivně pokrýt všechny významné události, včetně těch, na které obyvatelé obou národů vzpomínají neradi, od otázky odsunu až po využití atomové energie. Měli jsme však štěstí, pro výstavu se nám podařilo získat skvělé exponáty, a to jak z Čech, tak z Rakouska“, dodal Laussseger.  

 

Během tří měsíců od zahájení shlédlo expozici Dolnorakouské zemské výstavy 2009 „ČESKO.RAKOUSKO. rozděleni – odloučeni – spojeni.“ více než 140 000 návštěvníků.

 

  • převzato z www.dolnorakouska-vystava.cz
 

Dolnorakouská zemská výstava 2009 – šance pro rozvoj regionů

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.7.2009 / 13.7.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze