Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Využijte dotace na omezování rizika povodní

Počasí uplynulých dnů a zvýšené stavy řek připomněly, že je třeba se intenzivněji zabývat možnými preventivními opatřeními před povodněmi, abychom co nejvíce zabránili povodňovým škodám. Vyvstaly tedy opět otázky, jak jsou ohrožené oblasti daleko s prevencí, zda se na těchto úkolech vůbec pracuje.
 

 
 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství pod záštitou radního kraje pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství Josefa Matějka proto uspořádal začátkem července 2009 pro zástupce obcí seminář k prevenci před povodněmi. Zástupci Ministerstva životního prostředí informovali o možnosti využití dotací z Operačního programu Životní prostředí, ve kterém se chystá podzimní výzva k předkládání žádostí právě v oblasti omezování rizika povodní. Tato výzva bude zaměřena především na podporu tvorby digitálních povodňových plánů, mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Pracovníci Ministerstva zemědělství informovali o možnosti získání dotací z jejich dotačních titulů v rámci státního rozpočtu a to Programu prevence před povodněmi II, Programu podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží a Programu na odstraňování povodňových škod.

 

Dalším souvisejícím tématem bylo podání informací o již vybudovaném povodňovém informačním systémem – tzv. POVIS. V tomto systému jsou shromažďovány důležité údaje k povodňovým situacím např. telefonní spojení nebo ohrožené lokality tak, aby byly k dispozici na jednotlivých úrovních řízení, byla zřejmá jejich aktuálnost, nepořizovaly se duplicitně a bylo je možné efektivně využít při zvládání povodňových situací.

„Většina z přibližně 50 zúčastněných zástupců obcí nebo svazků obcí odcházela ze semináře spokojených. Dozvěděli se o všech možnostech a podmínkách získání finančních prostředků na omezování rizika povodní, které jsou finančně velmi nákladné a jsou nad možnostmi financování pouze z obecních rozpočtů,“ uvedl Josef Matějek.

 

Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách www.mze.cz, www.opzp.cz a www.povis.cz .

 

  • Iva Olšanová, oddělení vodního hospodářství

    Krajský úřad kraje Vysočina, tel.: 564 602 266

    email: olsanova.i@kr-vysocina.cz .

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.7.2009 / 9.7.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze