Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

OP ŽP: Do regionu přijdou evropské peníze na ekologickou výchovu a vzdělávání

OP ZP
V rámci hodnocení projektů v Operačním programu Životní prostředí došlo na posuzování záměrů v prioritě 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní a hlavně v prioritách 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Předloženo bylo celkem 11 akcí a celý seznam byl 100% schválen.
 

 
 

V prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina dne 17. června 2009 zasedala „Pracovní skupina pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013“ (níže jen „KPS“), která posuzovala a hodnotila akceptované žádosti v rámci
7. a 8. kola příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí.

 

Nejčastějším obsahem předložených projektů bylo snižování imisní zátěže z lokálních zdrojů, nejdražším pak rekonstrukce kanalizace a dostavba a modernizace ČOV v Jaroměřicích nad Rokytnou. Mezi akceptovanými projekty se objevilo i dlouho ohlašované a očekávané „Centrum environmentální výchovy v Jihlavě“ v areálu místní ZOO. „Jsme spokojeni s tím,
že i na oblast environmentální výchovy a osvěty se už daří předkládat dobře zpracované
a perspektivní projekty, které jsou plně v souladu s krajskými koncepcemi a programy,“ uvedl Zdeněk Ryšavý, krajský radní pro oblast životního prostředí. V 7. a 8. kole příjmu žádostí byly akceptovány projekty za region Vysočiny za více jak 313 mil. Kč.

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel: 564 602 208
    e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2009 / 22.6.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze