Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mahlerovské reminiscence v Bruselu

Andrea Kalivodová v Bruselu
Kraj Vysočina zorganizoval v polovině května v Bruselu Mahlerovské reminiscence - oficiální akci zanesenou v programu českého předsednictví v Radě EU. Delegace krajských zastupitelů vedená hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem se během několikadenní pracovní cesty setkala s evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimírem Špidlou. Z programu neplánovaně vypadlo pouze slavnostní zahájení vernisáže výstavy ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny. Z důvodu požáru Evropské komise byly prostory budovy uzavřené.
 

 
 

Výběr hudby v podání Andrey Kalivodové a Kristiny Kasíkové v Bruselu vycházel z děl Gustava Mahlera a Almy Mahlerové. Koncert, v jehož závěru zazněly i operní árie z děl Bizeta, Verdiho a Čajkovského, byl součástí letošního osmého ročníku festivalu Hudba tisíců a zároveň se konal v rámci našeho předsednictví EU 2009 a prezentace kraje Vysočina v Bruselu. Slavnostního koncertu a připomenutí osobnosti rodáka z Vysočiny Gustava Mahlera se účastnila česká velvyslankyně při EU Milena Vicenová a český velvyslanec v belgickém království Vladimír Müller a řada dalších oficiálních hostů. V úvodu vystoupil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, primátor statutárního města Jihlava Jaroslav Vymazal a Jiří Štilec, ředitel Společnosti Gustava Mahlera.

 

Po skončení koncertu měli účastníci večera možnost ochutnat specializy z kraje Vysočina, které dodaly následující firmy: Moravia Lacto, a. s., Vysočina, a. s., Jaroměřická mlékárna, a. s., Dvůr Ratibořice – BIO, Kostelecké uzeniny, a. s., Drůbež – Vysočina, spol. s r. o., Pribina, spol. s r. o., Pivovar Poutník, Pivovar Jihlava, a. s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, Cukrárna U Brány, Jihlava, Pekařství Marek, Telč, Vinařské a kulturní centrum Sádek, ZON výroba nealkoholických nápojů a sirupů, spol. s r. o.

 

Delegace zastupitelů Vysočiny byla v rámci pracovního programu také přijata evropským komisařem Vladimírem Špidlou. Hlavním tématem setkání byla otázka světové hospodářské krize a způsoby jejího řešení. „Pan komisař poukázal na to, že ekonomika je opravdu v krizi a v této souvislosti připomněl teorii kreativní destrukce rakouského ekonoma Josepha Schumpetera. Zdůraznil, že krize bude dlouhodobá doprovázena pomalým vzestupem a bude mít zásadní vliv na restrukturalizaci. Podle Evropského komisaře nesmí být podceněna sociální politika. Vladimír Špidla rovněž vyzvedl roli Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci,“ shrnul krajský radní Martin Hyský.

 

Vedle fungování krajského zastoupení v Bruselu, kdy Vysočina sdílí společné prostory v tzv. Českém domě v těsné blízkosti Stálého zastoupení ČR si mohli zastupitelé kraje Vysočina prohlédnout také samostatní Pražský dům v Bruselu. Jan Vytopil ze Stálého zastoupení se v rámci svého bloku věnoval hodnocení českého předsednictví a zaměřil se na akce, které jsou v rámci předsednictví pořádány. V této souvislosti byl kraj Vysočina požádán o účast na každoroční Street Party, která se uskuteční v červnu tohoto roku. Hejtman kraje Vysočina možnost účasti na Street Party nevyloučil.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 

Mahlerovské reminiscence v Bruselu

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.5.2009 / 25.5.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze