Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stavba Vysočiny: Pošlete svůj hlas

Stavba Vysočiny
Čtyři stavby financované krajem Vysočina aspirují na cenu veřejnosti v letošním ročníku soutěže Stavba Vysočiny: Vestavba Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčků Brod (VY STAVBA 03), rekonstrukce komunikace III/3525 u Stříteže (VY STAVBA 14), křižovatka silnice III/3791a ve Velké Bíteši (VY STAVBA 15) a přístavba ubytovací části Domova důchodců Onšov (VY STAVBA 17). Veřejnost může hlasovat až do 6. května 2009 pouze pro jednu soutěžní realizaci a to SMS zprávou konkrétního tvaru na číslo 900 09 06.
 

 
 

Vestavba Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod: Předmětem rekonstrukce byla demontáž celé původní konstrukce zastřešení včetně bednění a krytiny, zvýšení půdního zdiva a provedení nového zastřešení. K těmto úpravám došlo z důvodu zvýšení výšky místností, ve kterých byly vytvořeny nové učebny. Rekonstrukce přispěje k lepší efektivitě výchovně vzdělávacího procesu i k  hospodárnějšímu využívání svěřených finančních prostředků. Rekonstrukce probíhala za plného provozu školy.

 

III/3525 od I/38 do Stříteže: Jedná se o rekonstrukci silnice v oblasti průmyslové zóny v katastrálním území obce Střítež u Jihlavy. K rekonstrukci silnice bylo nutno přistoupit zejména z důvodu toho, že silnice vykazovala značné únavové trhliny, asfaltové směsi na okrajích silnice byly položeny bez podkladních vrstev a šířkové uspořádání komunikace neodpovídalo dnešnímu provozu. Došlo k sanaci a rozšíření krajnic a menším úpravám směrových a výškových oblouků. Rekonstrukce proběhla za úplné uzavírky.

 

III/3791a Velká Bíteš, křižovatka: Rekonstrukce křižovatky vyřešila směrové a výškové řešení. Součástí stavby jsou také nové chodníky a parkoviště u základní školy financované městem, kromě jiného také nově realizované zvýšené přechody pro pěší. V rámci stavby byl zajištěn rovněž záchranný archeologický průzkum.

 

Přístavba ubytovací části Domova důchodců Onšov: Přístavba je architektonicky přizpůsobena původnímu členění a vzhledu objektu. Dostavba je realizovaná na dvoutraktovém přízemním objektu prádelny, sušárny a krytého vjezdu k výtahu. Stavba citlivě řeší problém navýšení ubytovacích kapacit stávajícího Domova důchodců, při respektování náročných požadavků zástupců památkové péče týkajících se památkově chráněného objektu.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 

Stavba Vysočiny: Pošlete svůj hlas

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.5.2009 / 4.5.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze