Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Český učitelský týden v CERN

ATLAS
Deset učitelů fyziky z kraje Vysočina absolvovalo týdenní stáž v evropské laboratoři pro částicovou fyziku CERN ve Švýcarsku. Kraj Vysočina podpořil pobyt pedagogů částkou více než 160 tis. korun. V pořadí již druhá stáž podpořená krajem Vysočina má umožnit specialistům návštěvu špičkového světového výzkumného centra, získat aktuální poznatky z oblasti fyziky a umožnit pedagogům popularizovat tento vědní obor mezi studenty.
 

 
 

„Cílem tohoto programu bylo seznámit učitele se současnou částicovou fyzikou, názorně ilustrovat to, co znamená současný základní výzkum na špičkové světové úrovni včetně jeho finanční a technické náročnosti, mezinárodního charakteru, manažerské a organizační stránky, ukázat učitelům roli České republiky v jednom vědeckém oboru, motivovat učitele fyziky v otevřeném prostředí lidí se zaujetím pro vědu a stimulovat kontakty mezi učiteli navzájem a mezi učiteli a vědeckými pracovníky,“ uvedla organizátorka stáže Eva Nováková z Gymnázia Žďár nad Sázavou.

 

Deset fyzikářů ze středních a tentokrát i základních škol absolvovalo několik tématických přednášek o centru, o jeho historii, o vědeckých výsledcích a perspektivách CERN, o standardním modelu a otázkách jdoucích za jeho rámec, o experimentálních metodách částicové fyziky, o souvislostech mikrosvěta a kosmu, o astročásticových experimentech, o základním výzkumu, aplikacích, transferu technologií a jiných tématech, které souvisí s částicovou fyzikou. Součástí programu byly také návštěvy jednotlivých experimentálních pracovišť včetně tunelu urychlovače LHC a detektoru ATLAS.

„V současné době účastníci stáže připravují pro své kolegy, žáky a veřejnost vzdělávací přednášky o CERN, o částicové fyzice, o využití fyzikálních experimentů v praxi. Těchto přednášek proběhne minimálně pět. Dále budou vytvořeny metodické materiály pro ostatní učitele v kraji Vysočina, kteří je využijí ve svých hodinách na téma částicová fyzika,“ komentoval reálné výstupy Roman Křivánek z Vysočina Education.

 

„V úžasu jsme stáli před zařízeními, která slouží současné vědě. Výjimečný zážitek je umocněn přednáškami špičkových fyziků… Vyučující na ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí nyní mohou svým žákům i širší veřejnosti předat důkazy vědy, která je stále živá a bez hranic, i důležité poselství. Na těchto výzkumech se totiž podílejí univerzitní vědci bez ohledu na jejich náboženství a barvu pleti. Jejich prezentace ATLASu, ALICE a LHC jakoby představovala kouzelné skříňky,“ podělili se o své dojmy pedagogové ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí Pavel Blažek a Jana Gebre-Selasiová.

 

CERN:

Mezinárodní evropská vědecká instituce, jejíž oficiální "úplný" název zní Evropská organizace pro jaderný výzkum, je nejrozsáhlejší výzkumné centrum fyziky částic na světě. (Proto se lze v souvislosti s CERN často setkat s neoficiálním, ale realitě více odpovídajícím označením Evropská labratoř pro fyziku částic

Za den zrodu organizace CERN lze považovat 29. září 1954, kdy zástupci dvanácti zakládajících členských států ratifikovali Zakládací listinu. Od doby svého vzniku se tato laboratoř, která byla prvním takovým evropským společným projektem, stala příkladem úspěšné mezinárodní spolupráce. Z původních 12 signatářů dohody o založení CERN vzrostl počet členských zemí postupně na 20. Sedm dalších zemí (mezi nimi Indie, Japonsko, Rusko a USA) má statut pozorovatele a spolupracovníky CERN jsou špičkoví odborníci z mnoha dalších zemí světa.

Jednou z členských zemí je v současnosti i Česká republika. Do CERN vstupovala vlastně nadvakrát - nejprve v roce 1992 jako součást tehdejší ČSFR, potom, o rok později, již jako samostatná země.

Laboratoř CERN leží na francouzsko-švýcarské hranici západně od Ženevy na úpatí pohoří Jura. Se zařízeními dostupnými v CERN pracuje okolo 6500 vědců, což je polovina všech fyziků zabývajících se částicemi na světě. Vědci reprezentují na 500 univerzit či jiných odborných pracovišť z více než 80 zemí.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.5.2009 / 4.5.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze