Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj zpřístupnil Statistický portál bezpečnosti

analytické a statistické služby kraje Vysočina
Ve spolupráci s krajským ředitelstvím Policie ČR kraj Vysočina zpřístupnil analytické údaje o vývoji kriminality na Vysočině. Návštěvník nové krajské webové stránky se může nejen podrobně informovat o vývoji kriminality v našem kraji, ale může i porovnávat situaci na Vysočině s ostatními kraji. Stránka obsahuje informace např. o počtu dopravních nehod a přehled financí vynakládaných krajem na oblast bezpečnosti (Fond Vysočiny, kapitola krajského rozpočtu Požární ochrana a IZS).
 

 
 

Údaje poskytnuté Policií ČR se staly velkým přínosem při zpracování analýzy kriminality kraje Vysočina, která se stala základem pro sestavení Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011. Vzhledem k tomu, že údaje o kriminalitě bude třeba ročně analyzovat v souvislosti se zpracováním ročních programů prevence kriminality, vznikla myšlenka získané údaje o kriminalitě pravidelně doplňovat, rozšiřovat a časové řady poskytnout  veřejnosti. 

Statistický portál bezpečnosti je součástí „Analytických a statistických služeb kraje Vysočina“ (http://analytika.kr-vysocina.cz), specializované sekce krajského webu, kde kraj zpřístupňuje obdobným způsobem i data z dalších oblastí veřejného zájmu.

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.4.2009 / 29.4.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze