Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj podporuje sečení trávy u silnic a zpracování dokumentací místních komunikací

Rada kraje Vysočina schválila na svém úterním zasedání poskytnutí dotace obcím na sečení vegetace v průjezdních úsecích ve výši 518, 5 tisíc korun. Tato částka odpovídá žádostem 68 vysočinských obcí. Dalších 414,8 tis korun chce kraj Vysočina poslat 26 obcím na zpracování pasportů místních komunikací. Poskytnutí dotace musí svým souhlasem potvrdit ještě krajské zastupitelstvo na svém nejbližším jednání 12. května.
 

 
 

Celkem 68 obcí z celkového počtu 704 obcí na Vysočině zaslalo ve stanoveném termínu žádost o dotaci na údržbu vegetace ve svých průjezdních úsecích. Obdobný zájem o finanční spoluúčast kraje na zvýšení bezpečnosti kolem silnic formou sečení vegetace byl ze strany obcí i v loňském roce. Tehdy požádalo 67 obcí a kraj rozdělil 444 tis. korun. „Pro tento rok byla v krajském rozpočtu na údržbu zeleně připravena částka 800 tisíc korun. Údržba vegetace v průjezdních úsecích je velice komplikovaná z hlediska nevyjasněnosti majetkoprávních vztahů a různých právních výkladů. Tento dotační titul má přispět ke zvýšení bezpečnosti na našich silnicích, především k zpřehlednění komunikací. Dalším pozitivem krajské podpory je estetický efekt,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

 

Třetím rokem kraj podporuje formou poskytování dotací také pořizování pasportů místních komunikací. „V předchozích letech jsme 98 obcím pomohli částkou vyšší než 1,5 mil. korun. Letos požádalo dle platných zásad dalších 26 obcí, mezi které rozdělíme 414,8 tis. korun,“ řekl Libor Joukl. Pasport  je jakýsi seznam místních komunikací a obsahuje mimo jiné i základní popis umístění komunikací na pozemcích obcí, jejich typ (např. zda se jedná o cestu, vozovku, chodník), základní vlastnosti (např. podloží, povrch, příslušenství). Obecné požadavky na pasporty místních komunikací obcí stanoví zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích. „Při orientačním dotazníkovém průzkumu v roce 2005, bylo zjištěno, že odpovídající pasporty místních komunikací má na Vysočině zhruba jen 10 % obcí,“ doplnila Hana Strnadová z odboru dopravy a silničního hospodářství.

 

Kraj Vysočina vlastní celkem 4 579 km silnic II. a III. tříd. Tyto silnice spravuje a udržuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Délka průjezdních úseků silnic II. a III. tříd v obcích kraje Vysočina je 983 km. Obce mohou dle svého uvážení objednávat údržbu vegetace v průjezdních úsecích u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, mohou ji zabezpečit vlastními prostředky nebo si objednat firmu, která tuto službu nabízí.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.4.2009 / 28.4.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze