Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Záslužné medaile kraje Vysočina pro 27 nominovaných

medaile IZS
Historicky druhý ročník udělování Záslužných medailí kraje Vysočina hostilo Horácké divadlo v Jihlavě 27. dubna 2009. Z rukou hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka, poslance Karla Černého a krajského zastupitele Jana Slámečky převzalo medaili 27 zástupců z řad policie, záchranky a hasičů. Udělením záslužné medaile kraj Vysočina vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Záslužná medaile je ocenění, které má regionální charakter, je poděkováním, které navrhují ředitelé jednotlivých složek krajského Integrovaného systému a schvaluje krajské zastupitelstvo.
 

 
 

V letošním roce získali Záslužnou medaili II. stupně:

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a Sdružení dobrovolných hasičů

dobrovolný hasič Ladislav Cyprian za svou dlouholetou aktivní práci pro dobrovolné hasiče

profesionální i dobrovolný hasič Václav Hess za příkladnou spolupráci dobrovolných i profesionálních hasičů

profesionální i dobrovolný hasič Stanislav Kříž za příkladnou spolupráci dobrovolných i profesionálních hasičů

dobrovolný hasič Milan Kubíček za dlouholetou nezastupitelnou roli při vyhledávání a obnově historické hasičské techniky a za 20 letou osvětu a práci na výstavnictví historických exponátů Hasičského muzea v Přibyslavi

profesionální hasič Václav Kubíska za osobní podíl na organizace Dnů záchranářů a festivalu hasičských dechových hudeb v Pelhřimově a za organizaci a řízení mimořádných situací

profesionální hasič Jaroslav Nácovský za profesionální přístup k plnění pracovních povinností

dobrovolný hasič Jiří Rainiš za dlouhodobou dobrovolnou činnosti ve funkci velitele Sboru dobrovolných hasičů v Habrech

profesionální hasič Miroslav Šimon za podíl na organizace Dnů záchranářů a festivalu hasičských dechových hudeb v Pelhřimově a za organizaci a řízení mimořádných situací

ředitel HZS kraje Vysočina Drahoslav Ryba za rozvoj integrovaného záchranného systému v regionu a za spolupráci se Sborem hasičů Čech, Moravy a Slezska, kde stál u zrodu krajské organizace

Soutěžní družstvo mužů Sboru dobrovolných hasičů Počátky za úspěšnou reprezentaci kraje Vysočina na Mistrovství republiky v požárním sportu 2008 v Přerově, kde vysočinská desítka vybojovala mistrovský titul

 

Policie ČR,  za osobní podíl na zřízení krajského policejního ředitelství na Vysočině, za podporu a nezištnou náklonnost při řešení úkolů personálních i ekonomických

brig. gen. Mgr. Oldřich Martinů, Policejní prezident

Policejní prezident důvodu pracovních povinností pozdravil oceněné ze záznamu a Záslužnou medaili si osobně převezme při nejbližší návštěvě kraje Vysočina.

plk. Ing.Bedřich Koutný, ředitel krajského ředitelství  policie Jihomoravského kraje

plk. JUDr. Jaroslav Vaněk, náměstek ředitele krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje pro vnější službu

plk. JUDr. Petr Sikora, náměstek ředitele krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje pro službu kriminální policie a  vyšetřování

 

policista Stanislav Brychta za nadstandardní přístup k plnění pracovních povinností

policista Marian Kotrba za  mimořádné sportovní úspěchy na policejním Mistrovství světa v kopané a za příkladný přístup k plnění pracovních povinností

policista Petr Krčál za  profesionální plnění pracovních povinností, autoritativní přístup a sdílení svých zkušeností

policista Miroslav Mrkvička za příkladné plnění pracovních povinností a osvětovou činnosti pro mládež

policista Bohumil Šlapák za  příkladné plnění pracovních povinností, rozvoj integrovaného záchranného systému a práci s mládeží

 

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina

záchranář Vladimír Bauer za  osobní podíl na vybudování nadčasové plně funkční struktury organizace záchranky

záchranářka Ludmila Beránková za osobní podíl na vybudování nepřetržité přednemocniční neodkladné péče na okrese Havlíčkův Brod a za obětavou práci nad rámec své pracovní doby

záchranář Milan Bořil za dlouhodobou vynikající práci za volantem záchranářské sanitky

záchranářka Jitka Macháčková za odborný manažerský přístup k vedení výjezdového pracoviště Pelhřimov

záchranář Arnošt Rousek za dlouhodobou vynikající práci za volantem záchranářské sanitky

záchranář Oldřich Šimpach za dlouhodobou vynikající práci za volantem záchranářské sanitky

záchranář Jan Talpa za dlouhodobou vynikající práci za volantem záchranářské sanitky

záchranář Josef Toman za dlouhodobou vynikající práci za volantem záchranářské sanitky

 

„Kraj Vysočina patří k nejbezpečnějším regionům České republiky. To, že se my, občané Vysočiny, můžeme cítit bezpečně, je zásluha především vás všech. Profesionální i dobrovolní hasiči, policisté i záchranáři si svou odborností a obětavostí vysloužili uznání a úctu veřejnosti našeho kraje. Děkuji všem oceněným za dosud vykonané a přeji jim, aby i nadále byli pro naše občany jistotou, tím stále připraveným zázemím pro ochranu jejich klidného a bezpečného života,“ poděkoval v rámci slavnostního večera oceněným hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Záslužná medaile se uděluje zejména těm, kteří:

a) se příkladným plněním pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činností či účinnou spoluprácí výrazně zasloužili o rozvoj integrovaného záchranného systému,

b) se mimořádným výkonem ve službě nebo prokázáním rozvahy a osobní statečnosti významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události,

c) se úspěšnou reprezentací na republikové nebo mezinárodní úrovni významně zasloužili o propagaci složek Integrovaného záchranného systému kraje Vysočina.

 

Při prvním ročníku udělování Záslužných medailí kraje Vysočina v listopadu loňského roku kraj ocenil první dvacítku nominovaných.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 

Záslužné medaile kraje Vysočina pro 27 nominovaných

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.4.2009 / 28.4.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze