Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj podporuje revitalizaci Lagun u Bohdalova

laguna
Jen pouhých pár metrů od nového obchvatu Bohdalova zachraňuje občanské sdružení Sdružení Krajina rozsáhlý komplex tůní s bohatým zastoupením obojživelníků. Tato lokalita by měla být již během letošního léta vyhlášena jako zvláště chráněné území. Po dlouhé době se tak rozroste seznam, který v současné době na Vysočině čítá 169 zvláště chráněných území.
 

 
 

Čtyři vodní laguny na rozloze něco málo přes  hektar vznikly revitalizací důlního díla po těžbě cihlářské hlíny. Díky jílovitému základu dna lagun bez velkého množství živin se jedná o unikátní biotop, který je domovem téměř všech druhů známých obojživelníků. Těm však v současné době hrozila ztráta přirozeného biotopu. „Důvodem je pravděpodobně již pokročilý samovolný vývoj lokality. Okolí tůní je zarostlé nálety, které svým opadem dotují vodní prostředí o živiny a organickou hmotu. To má za následek další zanášení již tak mělkých tůní a rozklad organické hmoty v letních měsících způsobuje  kyslíkový deficit ve vodním prostředí. Lokalita se postupně mění v močál a stává se tak nevhodnou pro vývoj a život hlavně vzácnějších druhů obojživelníků,“ uvedl Milan Daďourek ze Sdružení Krajina.

 

Dílčí kroky vedoucí k záchraně lagun spolupodpořil už loni finanční injekcí Krajský úřad kraje Vysočina. Další obnova by měla být podpořena z Operačního programu Životní prostředí. „Na přípravu projektové dokumentace a na administrativní rozjetí celé aktivity je připraven přispět opět kraj Vysočina. Pokud vše půjde podle plánu a sdružení s předloženým projektem uspěje, je velice pravděpodobné, že se už příští rok vrátí lagunám jejich původní podoba. To však předpokládá nejen odbahnění tůní, ale také vybudování technických zařízení pro regulaci vodních hladin v soustavě tůní, redukci náletů dřevin, které zastiňují tůně a jejich bezprostřední okolí a jejichž opad způsobuje eutrofizaci vodního prostředí (pozn. autora: obohacení o živiny). Dlouhodobým cílem ochrany území bude obnovení a udržování podmínek pro rozmnožování regionálně kriticky ohrožených druhů obojživelníků, např. čolek velký, kuňka ohnivá nebo skokan ostronosý,“ upřesnil radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý.

 

Vzhledem k tomu, že tomuto prostředí díky plánovanému zásahu nehrozí, že předmět ochrany nenávratně zmizí, vyhlásí kraj Vysočina do konce léta tuto lokalitu zvláště chráněným územím. Sdružení Krajina předpokládá, že tento ojedinělý biotop zpřístupní také široké veřejnosti. Využije k tomu zhruba 200 m dlouhou umělou hráz, na které by v budoucnu mohly být umístěny informační tabule se zajímavostmi o zdejší široké škále živočichů a rostlin.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 

Kraj podporuje revitalizaci Lagun u Bohdalova

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.4.2009 / 23.4.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze