Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Historický kalendář Nového Města na Moravě 1918-1945

 

 
 

Vít Křesadlo, Miroslav Kružík

Vydáno: Nové Město na Moravě

Tisk: Sursum

Počet: 227

 

   Kniha mladých odborných pracovníků Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou je druhým dílem novodobých dějin Nového Města na Moravě zpracovaným ve formě komentovaných dějin v datech navazujícím na první díl věnovaný období let 1850 – 1918.

Samotnému hesláři předchází stručný přehled dějin českých zemí ve sledovaných letech. V heslech je zachycen pestrý přehled událostí z nejrozmanitějších oblastí života obyvatel Nového Města na Moravě jako je konání prvního ročníku lyžařského závodu Zlatá lyže Českomoravské vysočiny, zákazy přednášek a schůzí komunistické strany či rozbíjení dělnických „pochodů hladu“ četníky za I. republiky, zatýkání odbojářů za německé okupace anebo nález dvou koster v místě bývalého popraviště či série loupeží, jež postihly město v roce 1930.

Provázanost tematicky souvisejících hesel je zajištěna vzájemnými odkazy (včetně odkazů k heslům dílu prvního).

Orientaci v textu významně usnadňují podrobné rejstříky – jmenný, místní a věcný.

Kniha obsahuje seznam významných představitelů města, anglické resumé, seznam použitých pramenů a literatury a fotografickou přílohu.

 

Obsah: České země za republiky a protektorátu (1918-1945); Heslář; Seznamy významných představitelů města v letech 1918-1945; Resumé; Summary; Použité prameny a literatura; Rejstřík jmenný; Rejstřík místní; Rejstřík věcný.

 

HK

 

 
Zodpovídá: Simona Hniličková
Vytvořeno / změněno: 9.4.2009 / 9.4.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze