Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Krajský odbor dopravy a silničního hospodářství bude řídit Hana Strnadová

Ing. Hana Strnadová
Krajská rada jmenovala s účinností od 1. dubna 2009 do funkce vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina Ing. Hanu Strnadovou. Odbor dopravy a silničního hospodářství administruje veškeré krajské projekty obnovy dopravní infrastruktury z ROP a prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic spravuje více než 4,5 tisíce kilometrů krajských komunikací.
 

 
 

Hana Strnadová vystudovala ČVUT v Praze a od roku 2001 je kmenovým zaměstnancem Krajského úřadu kraje Vysočina. Na různých referentských i vedoucích pozicích se věnovala investičním akcím kraje a krajských příspěvkových organizací.

 

„Mými prioritami na pozici vedoucího odboru budou především údržba a kvalitativní rozvoj silniční sítě kraje Vysočina. Čekají mne však i jiné výzvy, jako např. posouzení možnosti zavedení  integrovaného  dopravního systému v podmínkách regionu a případně i jeho uvedení do života, optimalizace a zefektivnění železničních i autobusových linek dopravní obslužnosti, modernizace drážní dopravy v regionu a zlepšení údržby silniční sítě zásadní modernizací technického vybavení a precizováním procesů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,“ uvedla nová vedoucí odboru Hana Strnadová.

 

„Od nové vedoucí očekávám především kontinuální převzetí agendy tak, aby nebylo nijak ohroženo krajské čerpání „evropských“ dotací z regionálního operačního programu. Pokládám za nezbytné, aby bylo včasnou přípravou a realizací investic do silniční sítě a oprav komunikací dosaženo znatelného zlepšení krajské silniční infrastruktury. Předpokládám, že bude možné předcházet vážnějším poruchám na silnicích a mostech, a tak prodlužovat jejich životnost, např. prostřednictvím již avizovaného zavedení přehledného systému o pořadí oprav. Dalším úkolem bude v neposlední řadě přehodnotit na základě aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu krajskou koncepci bezpečnosti silničního provozu,“ vyjmenoval ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

 

Hana Strnadová ve funkci vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství nahradí dosavadního vedoucího Ladislava Staňka. Ten odbor vedl od srpna 2004 a z krajského úřadu odchází na vlastní žádost do soukromého sektoru.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2009 / 31.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze