Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kontroly chladících zařízení zimních stadionů a vybraných potravinářských podniků

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný úřad podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, společně s Českou inspekcí životního prostředí a Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina uskutečnil kontrolu význačných chladících zařízení na základě podnětu Kanceláře veřejného ochránce práv.
 

 
 

Při kontrolách bylo zjištěno, že přístup k provozování zimních stadionů je odlišný. Vlivem rekonstrukcí a modernizací dochází v posledních letech ke snižování množství čpavku v těchto zařízeních. Rozhodnutím ústředních orgánů byla do plánu kontrol na letošní rok zařazena i další zařízení využívající čpavek jako chladicí médium.

 

V kraji Vysočina byla provedena kontrola zimních stadionů v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou a dále chladicího zařízení u provozovatelů Moravia Lacto a.s. Jihlava a Kostelecké uzeniny a.s. U zimních stadionů v Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou se jedná o přímé chlazení jednookruhové, v Jihlavě dvouokruhové. Ve Žďáře nad Sázavou je nakládáno s množstvím 0,8 tun amoniaku a zimní stadion je po rekonstrukci. Stejné množství amoniaku je používáno i na jihlavském zimním stadionu, avšak zde bude rekonstrukce čpavkového hospodářství i celého stadionu v blízké době nutná. V Havlíčkově Brodě je uloženo 10 tun amoniaku a bylo by vhodné zvážit do budoucna modernizaci systému chlazení, případně nahrazení čpavku alternativními médii. To je však především otázka financí.

 

V potravinářském provoze Kostelecké uzeniny a.s. se nakládá s 35 t amoniaku, zařízení je však v dobrém stavu se dvěma okruhy. Provozovatel Moravia Lacto a.s. Jihlava nakládá se 7,5 tunami. Chladicí zařízení je již starší, jsou však prováděny pravidelné revize tlakových zařízení.

 

U žádného z kontrolovaných provozovatelů nebyla zjištěna závažnější porušení zákona, nebyla příjímána nápravná opatření s výjimkou administrativních doplnění. Všude jsou pro případ úniku čpavku funkční čidla, zásobníky čpavku jsou označeny, umístěny bezpečnostní listy, havarijní plány a ochranné pomůcky. Systémy jsou řízeny počítačem, obsluhující personál je pravidelně školen a hasičský sbor provádí v objektech 2x ročně kontroly

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.3.2009 / 30.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze