Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

F. B. Zvěřina

 

 
 

Markéta Dlábková, Ondřej Chrobák

Vydáno: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Tisk: EKON, družstvo Jihlava

Počet stran: 237

ISBN 978-80-86250-21-2

 

Výpravná, kvalitně zpracovaná kniha je věnována životu a dílu malíře druhé poloviny 19. a počátku 20. století, rodáku z Hrotovic Františku Bohumíru Zvěřinovi. Vedle bohaté řady reprodukcí samotných Zvěřinových kreseb a maleb nechávají autoři promlouvat vlastními texty i jejich autora. Knihu otevírá vlastní Zvěřinův životopis zveřejněný v roce 1909 v časopise Zlatá Praha. Následuje biografické pojednání Zvěřinovy osobnosti od Ondřeje Chrobáka, text věnovaný rozsáhlé Zvěřinově tvorbě pro ilustrované časopisy a stati zabývající se jeho cestami zejména na Balkán, kde plnil mimo jiné i funkci jakéhosi dobového „válečného zpravodaje“. Závěrečnou část publikace představuje antologie vybraných Zvěřinových textů - poutavých článků z cest.

Kniha obsahuje seznam použité literatury a německé resumé.

 

Obsah: Vlastní životopis; Autoportrét umělce své doby; F. B. Zvěřina a ilustrované časopisy; Na divokém Východě; Napříč Balkánem; Obrazová příloha; Cesta k pěti uherským jezerům; V bouři a nečase; Na salaši; Filipenko; Bouřka; Život v datech; Výstavy; Literatura; Resümee.

 

F. B. Zvěřina

 

 
Zodpovídá: Simona Hniličková
Vytvořeno / změněno: 30.3.2009 / 30.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze