Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina má smlouvu o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Ladislav Jirků dnes svými podpisy stvrdili budoucí spolupráci vysoké školy a kraje Vysočina. Tento krok oficiálně potvrdil vážný zájem kraje spolupracovat s vysokou školou především v oblasti aktivního zapojení se školy a studentů do problematiky kraje Vysočina. „Velký prostor bude dán i zástupcům kraje a krajského úřadu, kteří uplatní možnost předávat zkušenosti z práce ve veřejné správě na akademické půdě i spolupracovat na společných tématech,“ uvedla radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Marie Kružíková.
 

 
 

Spolupráce kraje Vysočina a VŠPJ se rozběhla v okamžiku vzniku vysoké školy, osvědčila se při partnerských aktivitách v rámci projektů financovaných z evropských fondů.

 

Spolupráce smluvních stran se předpokládá především v těchto oblastech a těmito formami:

-          odborné praxe studentů VŠPJ realizované v orgánech kraje,

-          spolupráce VŠPJ a kraje při zadávání, vedení (konzultace) a oponenturách seminárních, bakalářských a případně diplomových či dalších kvalifikačních prací studentů VŠPJ,

-          spolupráce v oblasti organizace středoškolského vzdělávacího systému v kraji a jeho přibližování potřebám praxe,

-          vzájemné sdílení a využívání dostupných dat, spolupráce při shromažďování dat a jejich zpracovávání,

-          spolupráce VŠPJ na řešení úkolů a projektů kraje příp. na řešení společných projektů kraje a dalších institucí a organizací,

-          spolupráce formou vzájemných partnerství pro projekty financované resp. kofinancované z prostředků Evropské unie či z tuzemských veřejných prostředků (např. z prostředků státního rozpočtu či z prostředků národních grantů a fondů),

-          prezentační a přednášková činnost vybraných zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „zaměstnanci kraje“), členů Rady kraje Vysočina a členů Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „představitelé kraje“) pro studenty VŠPJ na odborná témata,

-          vzájemná spolupráce při vytváření a šíření dobrého jména účastníků smlouvy a zvyšování jejich prestiže v České republice i v zahraničí,

-          pomoc VŠPJ při vzdělávání a osobním rozvoji zaměstnanců kraje a představitelů kraje,

-          vzájemná pomoc při řešení organizačních, administrativních, personálních i materiálních problematik týkajících se účastníků smlouvy.

(výňatek ze smlouvy o spolupráci)

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 

Kraj Vysočina má smlouvu o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.3.2009 / 24.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies