Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

„Variantní studie pro naplňování Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina“

PET
Kraj Vysočina uspořádal v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina dne 18. března 2009 seminář určený pro starosty obcí, jejich zástupce a odborné pracovníky firem působících v odpadovém hospodářství, jehož účelem bylo představení „Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina“.
 

 
 

Úvodním slovem přivítal všechny přítomné Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, informatiky a územního plánování, a stručně představil účel variantní studie proveditelnosti a ubezpečil posluchače, že pro kraj Vysočina je vyhotovení variantní studie proveditelnosti prvním krokem k nutným změnám v oblasti odpadového hospodářství. Účastníkům byly rovněž nastíněny kroky kraje Vysočina při připomínkování nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství.

Hlavním bodem semináře bylo podrobné seznámení hostů s variantní studií proveditelnosti, zejména s variantami nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a variantami nakládání se směsným komunálním odpadem. Bylo konstatováno, že pro splnění cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina je nutné nadále třídit komunální odpady, zavést třídění a využívání biologicky rozložitelných odpadů a vybudovat systém nakládání se směsnými komunálními odpady na bázi přímého energetického využívání.

Shoda na potřebě rozvíjet v České republice i na Vysočině energetické využití odpadů zazněla i z vystoupení diskutujících zástupců místních samospráv. Zatím ho ovšem brzdí ministerstvo životního prostředí, které se k němu i v návrhu nového zákona o odpadech staví víceméně negativně. „Tento postoj je pro nás těžko pochopitelný, porovnáme-li ho s praxí tak „zelených“ zemí jako jsou např. Švédsko, Dánsko nebo Švýcarsko, které energeticky využívají zhruba 50% komunálního odpadu. Při jednání Komise pro životní prostředí a zemědělství Rady Asociace krajů České republiky proto budeme podporovat názor Svazu měst a obcí na odmítnutí návrhu zákona,“ uvedl radní Zdeněk Ryšavý.

 

Kompletní znění Variantní studie pro naplňování Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina je zveřejněno na webových stránkách kraje Vysočina.

 

  • Zdeněk Fixa, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel: 564 602 516
    e-mail: fixa.z@kr-vysocina.cz.
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.3.2009 / 19.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze