Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Standardy ICT vybavení u organizací zřizovaných krajem Vysočina

Dne 10. března 2009 byly schváleny Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina (č. 06/09). Tyto Zásady jsou ke stažení na webových stránkách kraje Vysočina v sekci „Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana“, odrážka „Zásady“. Žadatelem o dotaci a současně příjemcem dotace může být pouze příspěvková organizace zřízená krajem Vysočina.
 

 
 

Kraj bude poskytovat finanční prostředky na rozvoj ICT (informační a komunikační technologie) těm organizacím, které splní podmínky stanovené těmito Zásadami. Přijatelné náklady zahrnují hardwarové a softwarové vybavení směřující k naplnění zmíněného ICT Standardu, který naleznete na webových stránkách odboru informatiky www.kr-vysocina.cz/it (Standard bude průběžně aktualizován odborem informatiky). Je stanoveno několik podmínek, které je nutno splnit – aktualizace evidence HW a SW vybavení organizace v aplikaci eKraj (http://vysocina.e-kraj.cz/, spuštění od poloviny dubna), využití technické infrastruktury žadatele a  vlastní strategie rozvoje ICT (blíže specifikováno v Zásadách). Žádosti se předkládají elektronicky prostřednictvím služby eDotace. Elektronický 602 XML formulář žádosti je umístěn na adrese www.kr-vysocina.cz/edotace, kde budou ke stažení i další podpůrné dokumenty jako 602XMLFiller (bezplatná aplikace potřebná k vyplnění formuláře) nebo návod pro práci s elektronickými formuláři.  Žádosti se budou přijímat ve třech kolech (rozhodující bude datum přijetí podatelnou KrÚ) – uzávěrka prvního kola je stanovena na  30. 04. 2009. Žadatel bude moci podat žádost do všech třech kol – předmět dotace se však v jednotlivých případech musí lišit (není možné žádat na jeden stejný projekt dvakrát), celková částka poskytnutá souhrnně v jednom kalendářním roce pro jeden subjekt bude činit max.  500 tis Kč.  Informace k procesu zpracování žádosti poskytuje:

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.3.2009 / 17.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies