Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny: Doprovodná infrastruktura

Fond Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém březnovém zasedání vyhlásilo grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009“. Cílem tohoto grantového programu je rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na území kraje Vysočina využitelné pro pobytově-rekreační turistiku.
 

 
 

Program je rozdělen na dva podprogramy – podprogram A, který je zaměřen na zajištění spolufinancování výstavby a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v letní sezóně a podprogram B v zimní sezóně. V rámci každého podprogramu tohoto grantového programu může žadatel předložit pouze jeden projekt.

Příjemci podpory mohou být jak právnické osoby, tak i fyzické osoby (veřejný i podnikatelský sektor). Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000,- Kč, maximální výše příspěvku je 200 000,- Kč.  Minimální podíl příjemce podpory je 60 % celkových nákladů projektu. Celkový objem finančních prostředků je 4 500 000,- Kč. V rámci podprogramu A - 3 000 000,- Kč, v rámci podprogramu B - 1 500 000,- Kč.

 

 Podrobnější informace o tomto grantovém programu, přijatelných nákladech a formulář žádosti naleznete na internetové adrese www.fondvysociny.cz. Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně příloh (originál + kopie) se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou v termínu do 30. 4. 2009.

Podrobnější informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování, Zdeňka Kasalová, tel. 564 602 544, e-mail: kasalova.z@kr-vysocina.cz.   

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.3.2009 / 17.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze